w ramach zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych

Gniezno, 9-11 września 2020 r.

Podczas corocznych zjazdów Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych staramy się integrować i rozwijać nasze środowisko. Im szersze forum tych spotkań, tym cel ten może być pełniej realizowany. By poszerzyć grono potencjalnych uczestników o „nowe twarze” i zachęcić do przyjazdu kolejne pokolenia teologów, organizujemy konkurs dla młodych naukowców. Inicjatywie tej przyświecają dwa cele szczegółowe:

Po pierwsze, dzięki krótkim prezentacjom, magistranci i doktoranci będą mieli okazję zaprezentować wyniki badań i skonfrontować swoje projekty z gronem ekspertów. Z jednej strony, będzie to dla nich szansa na autopromocję, a z drugiej, możliwość skorzystania z doświadczeń słuchaczy, a co za tym idzie, zyskania wskazówek oraz inspiracji dla dalszych poszukiwań.

Po drugie, podczas rozmów zakulisowych uczestnicy konkursu będą mieli sposobność do nawiązania bezpośrednich relacji z autorami podręczników i monografii, z których na co dzień korzystają, z uznanymi w środowisku autorytetami, ale i z rówieśnikami z innych ośrodków akademickich. Takie spotkanie może rozpalić na nowo zapał i przyczynić się do pogłębienia motywacji do osobistej pracy naukowej.

Metodyka: Każdy z „młodych naukowców” będzie miał za zadanie zaprezentowanie własnego projektu badawczego. Przedstawienie powinno być zilustrowane prezentacją multimedialną i trwać maksymalnie 15 minut. Wystąpienia będą prezentowane w dwóch blokach, a na zakończenie każdego z nich będzie możliwość zadawania pytań z sali. Każdy z słuchaczy będzie głosował na dwa najciekawsze projekty spoza własnego ośrodka badawczego, a zestawienie wyników wyłoni trzech laureatów.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają zaświadczenie o wystąpieniu na ogólnopolskim sympozjum naukowym, a laureaci nagrody finansowe.

Zgłoszenia powinny zawierać:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Poziom studiów (magisterskie/licencjackie/doktoranckie)
  4. Pełna nazwa reprezentowanej uczelni
  5. Tytuł wystąpienia
  6. Abstrakt na max. 1000 znaków ze spacjami (cel, problem, główne myśli…)
  7. Bibliografia (5 pozycji)

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 2 sierpnia 2020 roku na adres: damian.wasek@upjp2.edu.pl

Przewidujemy maksymalnie 8 wystąpień. Organizatorzy, na podstawie przesłanych zgłoszeń, dokonają kwalifikacji do konkursu, o czym poinformują uczestników do 9 sierpnia.

Opłata konferencyjna: 150 PLN (w tym noclegi, pełne wyżywienie, atrakcje według programu).

Pobierz List intencyjny