W dniu 12 grudnia 2023 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II  odbędzie się konferencja „Ku argumentowi z Wielkiego Sensu (życia i świata)„, w 25. rocznicę Encykliki „Fides et ratio” Jana Pawła II, w ramach Edycji XI „Marian Rusecki Memorial Lectures”.

Organizatorem jest Sekcja Teologii Fundamentalnej KUL. Konferencja będzie prowadzona w formie hybrydowej, tj. na miejscu  –  w KUL, aula C-1031, oraz poprzez platformę TEAMS.

Pytanie o sens życia i świata oraz pytanie o cel wszechświata (po co to wszystko jest? O co w tym wszystkim chodzi?) to największe z tzw. wielkich pytań ludzkości. Nie stawiają ich nauki przyrodnicze (science), a jeśli stawiają, to nie mają narzędzi, by na nie odpowiedzieć. Chociaż dziś te pytania schodzą na dalszy plan (a w centrum uwagi jest aktualny bieg świata: geopolityka, polityka, gospodarka, ekologia), to jednak wciąż intrygują. Udziela się na nie różnych odpowiedzi. Myśl świadomie odcinająca się od religii (zwłaszcza chrześcijaństwa) albo proponuje odpowiedzi osadzone na materializmie, ewolucjonizmie, panteizmie czy idealizmie, albo uczciwie przyznaje, że nie ma żadnych odpowiedzi. Chrześcijaństwo od samego początku głosiło przekonanie o wielkim sensie wszystkiego, co istnieje: sensie całej rzeczywistości, wszechświata, życia – i to tak poważnym sensie, że czyni on życie fascynującym i ,,godnym życia” (J. Ratzinger). Celem konferencji jest ustalenie tego, czy chrześcijaństwo może dziś przedstawić argument z Wielkiego Sensu (życia i świata), a jeśli tak, to co powinien on wziąć pod uwagę i jak może być sformułowany.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim zaproszonym prelegentom i tym wszystkim, którzy już okazali pomoc i zainteresowanie konferencją. Dziękują też gremiom, które udzieliły konferencji patronatu naukowego: Stowarzyszeniu Teologów Fundamentalnych w Polsce, Komisji Teologii Oddziału PAN w Lublinie i Wydziałowi VI Nauk Teologicznych LTN.

View Fullscreen