Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijaństwa

piątek, 21.07.2017|Możliwość komentowania Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijaństwa została wyłączona

Bronisław Wildstein (ur. 1952) trafnie zauważył, iż „żyjemy w świecie przebierańców i odwróconych pojęć. To, co deklarowane jest oficjalnie jako oczywistość, oczywiste wcale nie jest.

Gwałt na Teologii

poniedziałek, 09.01.2017|Możliwość komentowania Gwałt na Teologii została wyłączona

Zabawny jest ten wyrzut sumienia, który zmusza, by do Boskiego kapelusza, którego nieskończone gabaryty redukowało się ze trzy kwadranse, wrzucić na koniec grosik żywej czy spreparowanej pokory.

Renesans apologii

niedziela, 27.11.2016|Możliwość komentowania Renesans apologii została wyłączona

Po latach nieobecności powróciła apologia. I chociaż w latach posoborowych wrażliwość apologetyczna została wzięta w nawias i wydawało się, że....

Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia

środa, 28.09.2016|Możliwość komentowania Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia została wyłączona

Ks. Grzegorz Dziewulski Wprowadzenie Ks. Łukasz Kamykowski Teologia religii. Pojęcie – natura – przedmiot Ireneusz S. Ledwoń OFM Pluralistyczna teologia religii Ks. Tadeusz Dola Krytyka pluralistycznej teologii religii Piotr Sikora Koncepcja dialogu międzyreligijnego

Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne

wtorek, 27.09.2016|Możliwość komentowania Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne została wyłączona

Słowo wstępne - ks. Marian Rusecki Wprowadzenie - ks. Jacenty Mastej, ks. Krzysztof Kaucha Kard. Stanisław Nagy SCJ Introdukcja do myśli teologicznofundamentalnej Jana Pawła II Ks. Tadeusz Dzidek Konteksty i źródła chrystologii

Teologie XX i XXI wieku

sobota, 17.09.2016|Możliwość komentowania Teologie XX i XXI wieku została wyłączona

To, co dokonało się w przestrzeni Kościoła i w teologii w XX oraz XXI wieku, trudno całkowicie ogarnąć i wypowiedzieć.

Bronić czy dialogować?

sobota, 17.09.2016|Możliwość komentowania Bronić czy dialogować? została wyłączona

Książka, którą oddajemy do Państwa rąk, jest zbiorem tekstów kilkunastu autorów o czymś, co nazwaliśmy apologią w dialogu. Słowem tym oddajemy pewien paradoks współczesnego chrześcijaństwa. [...]

Współczesny kontekst chrześcijaństwa

czwartek, 15.09.2016|Możliwość komentowania Współczesny kontekst chrześcijaństwa została wyłączona

Pewnie ze dwadzieścia lat temu zastanawiałem się, jakie jest najbardziej urodzajne pole namysłu nad chrześcijaństwem, religijnością, postawami, które powinny znamionować człowieka wierzącego, czyli po prostu, na co teologowie powinni zwrócić baczniejszą uwagę, niż to dotąd czynią.

Islam. Apologia i dialog

czwartek, 15.09.2016|Możliwość komentowania Islam. Apologia i dialog została wyłączona

Współcześni chrześcijanie islam traktują różnorodnie. Zaprezentowane w niniejszej publikacji stanowiska pozwalają wyodrębnić trzy perspektywy...

Wiarygodność chrześcijaństwa w dyskusji z postmodernizmem

czwartek, 19.05.2016|Możliwość komentowania Wiarygodność chrześcijaństwa w dyskusji z postmodernizmem została wyłączona

Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce skupia w swoich szeregach przedstawicieli różnych ośrodków teologicznych, które koncentrują się nie tylko przy centrach akademickich z wydziałami teologicznymi, ale i przy wyższych seminariach duchownych. W corocznej

Wiara – wiarygodność

czwartek, 19.05.2016|Możliwość komentowania Wiara – wiarygodność została wyłączona

Niniejszy tom serii Biblioteka Teologii Fundamentalnej w zbiorze artykułów prezentuje zagadnienie kluczowe dla chrześcijaństwa w dialogu z otaczającym światem. Jego ambicją jest podjąć – z pewnością fragmentarycznie, ale z dotknięciem aktualnych problemów

Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia

poniedziałek, 22.02.2016|Możliwość komentowania Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia została wyłączona

Max Seckler, jeden z ojców niemieckiej teologii fundamentalnej, publikując w roku 1963 monografię na temat zbawienia w historii zauważył we wprowadzeniu, że „refleksyjne wyjaśnienie tego, czym jest chrześcijaństwo, w wielu punktach dopiero

Zaproszenie na konferencję „Soul or brain”

wtorek, 16.02.2016|Możliwość komentowania Zaproszenie na konferencję „Soul or brain” została wyłączona

Soul or brain: what makes us human?

Trop Przechodzącego

wtorek, 16.02.2016|Możliwość komentowania Trop Przechodzącego została wyłączona

Książka, która trafia do Państwa rąk, nawiązuje do biblijnej opowieści o proroku Eliaszu, który doświadcza obecności Boga nie w wichrze, trzęsieniu ziemi czy ogniu, ale w „szmerze łagodnego powiewu”.

Zatwardnicki – Heretycy na ziemi…

wtorek, 16.02.2016|Możliwość komentowania Zatwardnicki – Heretycy na ziemi… została wyłączona

Główny temat: nieusuwalne napięcie między ortodoksją/heterodoksją, czyli między prawdą i kłamstwem na temat Boga.

Zaproszenie na konferencje

wtorek, 16.02.2016|Możliwość komentowania Zaproszenie na konferencje została wyłączona

Organizator: Instytut Teologii Fundamentalnej KUL Współorganizatorzy: Komitet Teologii PAN Oddział w Lublinie, Wydział Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego Patronat: Komitet Nauk Teologicznych PAN, Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce