We wszelkich sprawach zapraszamy do kontaktu z nami

Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce

Adres do korespondencji:
Collegium Jana Pawła II, p. 806
Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin
e-mail: artemiukprzemek@gmail.com

Sekretarz Stowarzyszenia:
ks. dr Przemysław Artemiuk
e-mail: artemiukprzemek@gmail.com

Numer KRS: 0000229924
NIP: 712 29 34 782
REGON: 060018559
Numer konta: PKO BP S.A. 35102031500000300200352245

Obserwuj nas w mediach społecznościowych!

Tekst zachęcający do śledzenia
Facebooka, Twittera, Youtube’a
Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce