OŚRODKI

Teologia fundamentalna w Polsce rozwija się głównie w ramach uniwersyteckich wydziałów i zakładów teologicznych. W tym zakresie zachodzą różne przekształcenia organizacyjne, zwłaszcza. po 1989 roku, kiedy nasz kraj odzyskał suwerenność.

Ośrodkami myśli teologii fundamentalnej są także seminaria duchowne, w których jest ona wykładana na mocy ratio studiorum, podobnie zresztą jak i we wszystkich kolegiach teologicznych, a także na Papieskich Wydziałach Teologicznych.