O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce jest organizacją uznaną przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym pod nadzorem Komisji do spraw Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie podstaw wiary i wiarygodności chrześcijaństwa w świecie współczesnym.

Czytaj więcej

Istnieją prawdy dostępne poznaniu naturalnemu, a zatem filozoficznemu. Poznanie ich stanowi niezbędny warunek przyjęcia Bożego Objawienia.

św. Jan Paweł II, Fides et ratio

Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

J 8,31-32

Wiara zwraca się do całej egzystencji,
do woli, do miłości, do samowyrzeczenia, dlatego zawsze wymaga również przekroczenia wiedzy, dowodów.

Benedykt XVI, Bóg i świat
Dołącz do nas

AKTUALNOŚCI

Nowa publikacja Sławomira Zatwardnickiego

Sławomir Zatwardnicki, Biblia "po katolicku", czyli dlaczego nie sola Scriptura?, Poznań: W drodze, 2023, ss. 144 To książka zarówno dla laików, jak i teologów. Autor z erudycją i swobodą opisuje, jak my, katolicy, postrzegamy i

Kościół w świecie. Świat w Kościele

Komitet Nauk Teologicznych PAN oraz Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu mają zaszczyt zaprosić na XIV. odsłonę Cracoviensis Cognitationis Ecclesialis zatytułowaną Kościół w świecie. Świat w Kościele.  

Zaproszenie na kolejną odsłonę Marian Rusecki Memorial Lectures

Sekcja Teologii Fundamentalnej Wydziału Teologii KUL zaprasza na kolejną, dziesiątą już, odsłonę Marian Rusecki Memorial Lectures, poświęconą relacjom chrześcijaństwa i polityki. Będzie ona miała miejsce 13 grudnia br.

Kolejna odsłona Podwawelskich Sporów o Kształt Wiary

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na kolejną, czwartą już, odsłonę Podwawelskich Sporów o Kształt Wiary. Konferencja poświęcona tematowi "Blaski i cienie Soboru Watykańskiego II" będzie miała miejsce w Auli bł. Jakuba Strzemię

Sprawozdanie z XVIII Zjazdu STFwP

ks. dr Rafał Pokrywiński (UKSW) Sprawozdanie z XVIII Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, 14-16.09.2022 XVIII zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce odbył się w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie w dniach 14-16 września

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Evangelii gaudium: Wokół eklezjologii Franciszka

Kościół w Polsce przeżywa czas gwałtownych przemian, które przez wielu katolików, w tym księży i teologów, postrzegane są jako upadek albo nawet klęska. Taka ocena rodzi zwątpienie i w efekcie rezygnację lub desperackie działania duszpasterskie.

Zobacz więcej aktualności

ZJAZDY / KONFERENCJE / SYMPOZJA

WIECĘJ INFORMACJI O PRZYSZŁYCH SPOTKANIACH

ZJAZDY STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW
FUNDAMENTALNYCH W POLSCE

Główny cel statutowy Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, czyli pogłębianie podstaw wiary i wiarygodności chrześcijaństwa w świecie współczesnym, Stowarzyszenie stara się realizować poprzez coroczne zjazdy, które mają często charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Owocem tych zjazdów są wydawanie publikacji w serii ,,Biblioteka Teologii Fundamentalnej”.

ZOBACZ RELACJE Z WSZYSTKICH ZJAZDÓW

BIBLIOTEKA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ

Zobacz nasze publikacje