O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce jest organizacją uznaną przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym pod nadzorem Komisji do spraw Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie podstaw wiary i wiarygodności chrześcijaństwa w świecie współczesnym.

Czytaj więcej

Istnieją prawdy dostępne poznaniu naturalnemu, a zatem filozoficznemu. Poznanie ich stanowi niezbędny warunek przyjęcia Bożego Objawienia.

św. Jan Paweł II, Fides et ratio

Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

J 8,31-32

Wiara zwraca się do całej egzystencji,
do woli, do miłości, do samowyrzeczenia, dlatego zawsze wymaga również przekroczenia wiedzy, dowodów.

Benedykt XVI, Bóg i świat
Dołącz do nas

AKTUALNOŚCI

Nowa książka dr. Sławomira Zatwardnickiego

  Sławomir Zatwardnicki Od teologii objawienia do teologii natchnienia. Studium inspirowane twórczością Geralda O’Collinsa i Josepha Ratzingera Wydawnictwo Academicon, Lublin 2022, ss. 812   W publikacji zaprezentowano natchnienie biblijne na szerszym tle objawienia Bożego. Pogłębione

Zaproszenie na XVIII Zjazd STFwP

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na nasz XVIII Zjazd do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Pragniemy, aby oprócz uczty intelektualnej – a tę zapewnią znakomici Prelegenci – był on sposobnością spotkania się w tym wyjątkowym

Nowa pozycja ks. Przemysława Artemiuka

Przemysław Artemiuk Kim jest papież w Kościele? Szkice z teologii prymatu   Papiestwo to jedna z najbardziej intrygujących instytucji świata, jest niezmienna, chociaż zmieniają się ludzie, którzy ją podejmują. Temu zagadnieniu poświęcam niniejsze szkice. Stanowią one

Książka dedykowana ks. prof. Henrykowi Seweryniakowi

Hermeneutyka i apologia. W kręgu myśli teologicznej ks. Henryka Seweryniaka pod redakcją ks. Przemysława Artemiuka   Zakończenie pracy dydaktycznej ks. Henryka Seweryniaka na Wydziale Teologicznym UKSW w roku 2021 stało się impulsem do pojęcia refleksji nad teologią uprawianą przez

Śp. ks. prof. dr. hab. Henryk Zimoń SVD

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, 16 czerwca br., po krótkim pobycie w szpitalu ks. prof. dr hab. Henryk Zimoń odszedł po wieczną nagrodę. Pogrzeb odbędzie się 22 czerwca o g. 11.00 w klasztorze

Zaproszenie na konferencję poświęconą myśli ks. Henryka Seweryniaka

  X MARATON APOLOGETYCZNY HERMENEUTYKA I APOLOGIA W KRĘGU MYŚLI TEOLOGICZNEJ KS. HENRYKA SEWERYNIAKA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Aula Jana Pawła II ul. Dewajtis 5, Warszawa 2 czerwca 2022   1000     Słowo wstępne –

Zobacz więcej aktualności

ZJAZDY / KONFERENCJE / SYMPOZJA

WIECĘJ INFORMACJI O PRZYSZŁYCH SPOTKANIACH

ZJAZDY STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW
FUNDAMENTALNYCH W POLSCE

Główny cel statutowy Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, czyli pogłębianie podstaw wiary i wiarygodności chrześcijaństwa w świecie współczesnym, Stowarzyszenie stara się realizować poprzez coroczne zjazdy, które mają często charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Owocem tych zjazdów są wydawanie publikacji w serii ,,Biblioteka Teologii Fundamentalnej”.

ZOBACZ RELACJE Z WSZYSTKICH ZJAZDÓW

BIBLIOTEKA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ

Zobacz nasze publikacje