AKTUALNOŚCI

O „Współczesnych problemach religijnych” Alaina Besançona

poniedziałek, 16.07.2018|Możliwość komentowania O „Współczesnych problemach religijnych” Alaina Besançona została wyłączona

Francuski historyk nie rości sobie prawa do tworzenia podręcznika religiologii, chociaż pyta o możliwości nauki o religii dzisiaj. Zajmuje się raczej wątkami chrześcijańskimi, które go interesują i które pojawiły niejako na marginesie jego pracy historycznej czy politologicznej

Historia – Wiara – Nauka. Źródła poznania Jezusa Chrystusa

czwartek, 05.07.2018|Możliwość komentowania Historia – Wiara – Nauka. Źródła poznania Jezusa Chrystusa została wyłączona

Jeśli chcemy wiedzieć, kim rzeczywiście Jezus był i czego chciał, winniśmy wrócić do najbardziej pierwotnych źródeł. One w gruncie rzeczy pokazują rzecz fundamentalną...

Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera

czwartek, 05.07.2018|Możliwość komentowania Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera została wyłączona

Książka powstała wskutek fascynacji teologią J. Ratzingera, którą można zgłębiać w naszym ojczystym języku dzięki wydawanym przez Wydawnictwo KUL Opera omnia pod redakcją ks. Krzysztofa Góździa i Marzeny Góreckiej.

Od charyzmatyka do mistyka

czwartek, 05.07.2018|Możliwość komentowania Od charyzmatyka do mistyka została wyłączona

Sławomir Zatwardnicki zaprasza Cię do zrobienia sobie przerwy w życiowej wędrówce i wejścia do namiotu spotkania z Panem – zarówno tego oddalonego od świata ludzkich spraw, jak i rozbijanego w obozie naszej codzienności.

Zur Vernunftigkeit des Glaubens

czwartek, 05.07.2018|Możliwość komentowania Zur Vernunftigkeit des Glaubens została wyłączona

Celem monografii jest prezentacja różnych form troski Kościoła o rozumność wiary chrześcijańskiej realizowanej w kontekście dialogu teologii (fundamentalnej) z naukami przyrodniczymi.

Chalcedońska formuła „bez zmieszania i bez rozdzielania”

czwartek, 05.07.2018|Możliwość komentowania Chalcedońska formuła „bez zmieszania i bez rozdzielania” została wyłączona

Przywołana w tytule formuła chalcedońska jest rozpatrywana przez Autora w kontekście teologiczno- historycznym w pierwszym rozdziale...

Credo et credimus Ecclesiam

czwartek, 05.07.2018|Możliwość komentowania Credo et credimus Ecclesiam została wyłączona

Książka ks. dr. Romana Słupka podejmuje problem dziś w Polsce aktualny, zawierający się w pytaniu stawianym przez szerokie kręgi osób, często skrycie: Dlaczego (jeszcze) być w Kościele?

Tradycja i tradycje. Tom 1: esej historyczny

środa, 04.07.2018|Możliwość komentowania Tradycja i tradycje. Tom 1: esej historyczny została wyłączona

Pierwszy tom monumentalnego opracowania Yvesa Congara poświęconego tradycji, opartego na imponującej bazie źródłowej i literaturze tematu.

Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijaństwa

piątek, 21.07.2017|Możliwość komentowania Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijaństwa została wyłączona

Bronisław Wildstein (ur. 1952) trafnie zauważył, iż „żyjemy w świecie przebierańców i odwróconych pojęć. To, co deklarowane jest oficjalnie jako oczywistość, oczywiste wcale nie jest.

Więcej aktualności

ZJAZDY / KONFERENCJE / SYMPOZJA

WIECĘJ INFORMACJI O PRZYSZŁYCH SPOTKANIACH

ZJAZDY STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW
FUNDAMENTALNYCH W POLSCE

XII Zjazd STFwP – Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijańskiej

  1050-LECIE CHRZTU POLSKI TEOLOGIA FUNDAMENTALNA NA STRAŻY TOŻSAMOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ   21-23 września 2016 roku Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie   Środa, 21.09.2016 18.00-19.00 – Kolacja (możliwość posiłku także dla przybyłych o późniejszej godzinie)

XI Zjazd STFwP – Islam. Apologia i dialog

Islam. Apologia i dialog

X Zjazd – Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia

Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia

IX Zjazd STFwP – Wiara – wiarygodność

Treść pojawi się niebawem

VII Zjazd STFwP – Apologia Kościoła dzisiaj

Treść pojawi się niebawem

IV Zjazd STFwP – Perspektywy teologii po Auschwitz

Perspektywy teologii po Auschwitz

V Zjazd STFwP – Biblia w teologii fundamentalnej

Treść pojawi się niebawem

VI Zjazd STFwP – Nauka wobec zjawisk paranormalnych

Treść pojawi się niebawem

Więcej relacji