Powrót do źródeł – wstęp

Gerhard Lohfink (ur. 1934), publikując w roku 2011 pracę poświęconą Jezusowi, stanowiącą niejako syntezę jego badań nad życiem Nazarejczyka, zauważył, iż napisano na ten temat niezliczoną liczbę książek, a jednak cały czas nie można pojąć do końca Jego Osoby i każda epoka musi Go odkrywać na nowo. „Obecnie, zauważa niemiecki biblista, Jezus nazbyt często uznawany jest za zwykłego proroka, uzdolnionego charyzmatyka, radykalnego rewolucjonistę, skutecznego uzdrowiciela, przyjaznego ludziom pracownika społecznego czy też wręcz za pobożnego rabbiego. Rzeczywiste roszczenia tego, co się ujawnia i wyraża w działalności Jezusa, zostaje tym samym pominięte, a w konsekwencji powstaje przekonanie, że to dopiero gminy wczesnego chrześcijaństwa «ubóstwiły» Jezusa” (G. Lohfink, Jezus z Nazaretu. Czego chciał. Kim był, przekład E. Pieciul-Karmińska, Poznań 2012, s. 10.)

Jeśli chcemy wiedzieć, kim rzeczywiście Jezus był i czego chciał, winniśmy wrócić do najbardziej pierwotnych źródeł. One w gruncie rzeczy pokazują rzecz fundamentalną: Jezus żył w pełni doświadczeniem wiary swojego ludu, ale wskazał też, objawił przepastne, Boskie głębiny tego doświadczenia. Kto rzeczywiście chce pójść za Jezusem Chrystusem, ten musi naśladować Go na tej drodze, odkrywając szlaki tych, którzy na początku, niekiedy przedzierając się przez ciemności niezrozumienia i swoich osobistych ograniczeń, odkryli w Nim prawdę i życie.

Program zatem jest jasny. Tak naprawdę streszcza się on w jednym słowie: L’acces, jak mawiał zmarły 16 listopada 2017 roku w wieku 99 lat René Latourelle.

JEGO TEŻ PAMIĘCI – PAMIĘCI RENÉ LATOURELLE’A,

KORYFEUSZA WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ,

AUTENTYCZNEGO MISTRZA WIELU SPOŚRÓD NAS –

DEDYKUJEMY TĘ KSIĄŻKĘ.

L’acces… – przystęp do zwyczajnej historii cieśli z Nazaretu, a zarazem historii jedynej, niepowtarzalnej, odnoszącej się do całych ludzkich dziejów i biografii każdego człowieka. „Przystęp”… – tym prostym słowem za Kanadyjskim Jezuitą określamy wysiłek docierania do Jezusa przez najrozmaitsze źródła o Nim. Ich zebranie, nowe odczytanie i określenie wiarygodności stanowi treść przedkładanej monografii.

 

Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

Spis treści

Ks. Przemysław Artemiuk

Powrot do źrodeł – wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ks. Marek Skierkowski

Problemy i perspektywy współczesnych badań na źródłami poznania Jezusa Chrystusa . . . . . . . . . . 7

Ks. Henryk Witczyk

Wiarygodność historyczna Ewangelii – nowe kierunki badań .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

Ks. Henryk Seweryniak

Apologia historyczności Ewangelii kanonicznych .  .  .  .  . 117

Ks. Mirosław S. Wróbel

Jezus i chrześcijanie w Talmudzie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167

Ks. Mirosław S. Wróbel

Znaczenie targumów w argumentacji fundamentalnoteologicznej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185

Ks. Łukasz Kamykowski

Tradycje kościelne: pomoc czy zagrożenie dla odczytania źródeł poznania Jezusa Chrystusa? .  .  .  . 203

Ks. Rafał Biniek

Sukcesja apostolska jako gwarancja wiernego przekazu świadectwa uczniów o Jezusie Chrystusie .  .  .  .  .  .  .  .  . 222

Ks. Grzegorz Dziewulski

Znaczenie kategorii świadectwa w refleksji nad historycznością wydarzenia Jezusa Chrystusa .  .  .  . 246

Elżbieta Kotkowska

Proces utrwalania przekonań w wiarygodność zmartwychwstania. Analiza zagadnienia na przykładzie J 20,1-18 .  .  .  .  .  .  . 310

Ks. Karol Mazurek

Najnowsze badania Całunu Turyńskiego i Chusty z Manoppello .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 330

Ks. Przemysław Artemiuk

Apologia pamięci historycznej – kategoria historyczności i wiarygodność chrześcijaństwa .  .  .  .  .  . 349