Credo et credimus Ecclesiam

Format: 145×205
Stron: 432
ISBN:978-83-7580-553-6

 „Książka ks. dr. Romana Słupka podejmuje problem dziś w Polsce aktualny, zawierający się w pytaniu stawianym przez szerokie kręgi osób, często skrycie: Dlaczego (jeszcze) być w Kościele? Recenzowana monografia daje na nie rozbudowaną, mądrą, sięgającą rdzenia Objawienia chrześcijańskiego odpowiedź na podstawie analizy nauczania trzech współczesnych papieży (…). Książka świadczy zarówno o wnikliwym zapoznaniu się ze źródłami, jak i o umiejętności autora dokonywania naukowej syntezy oraz wyprowadzania wniosków. Przy tym ks. dr Słupek doskonale, po mistrzowsku, zachowuje równowagę między językiem naukowym, akademickim, a językiem zrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy”.

(Fragment recenzji wydawniczej ks. dr. hab. Krzysztofa Kauchy, prof. KUL)
„Jest to praca naukowa z teologii fundamentalnej. Treścią jest eklezjalność wiary chrześcijańskiej w nauczaniu trzech papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. (…) Autor ukazał specyfikę każdego z nich, a także elementy wspólne. Ostatecznie podał też zarys ujęcia wspólnego, całościowego, co jest już przedsięwzięciem zdecydowanie twórczym. Wszystkie te aspekty sprawiają, że książka ma wielką wartość naukową i może spełniać ważną rolę praktyczną w nieustannie rozwijającym się życiu Kościoła”.
(Fragment recenzji wydawniczej o. prof. dra hab. Piotra Liszki CMF)
Książka do kupienia w Wydawnictwie Salwator