Andrzej Anderwald

Format:               120/200 mm

Rok wydania:    2017

Liczba stron:      167

Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO

ISBN:    9788365860057

Celem monografii jest prezentacja różnych form troski Kościoła o rozumność wiary chrześcijańskiej realizowanej w kontekście dialogu teologii (fundamentalnej) z naukami przyrodniczymi. Obecne we współczesnej przyrodniczo-technicznej kulturze myślenia tendencje (szczególnie związane z nurtem nowego ateizmu) odmawiają wierze elementu rozumnego, dążąc do rozdzielania czy wręcz przeciwstawiania rozumu wierze. Prezentowane w książce zagadnienia szczegółowe ukazują: brak zasadniczej sprzeczności pomiędzy wiarą a rozumem, jak również możliwości harmonizowania tych dwóch form poznawania rzeczywistości; zmiany w nauczaniu Magisterium Ecclesiae na temat stosunku teologii do nauk przyrodniczych; sposoby obecności wiedzy przyrodniczej w refleksji teologicznej oraz zasadność obecności teologii jako dyscypliny naukowej w strukturach uniwersyteckich.