W niedzielny ranek w drodze do świątyni zmarł ks. dr Zbigniew Krzyszowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Miał 69 lat.

Ks. Zbigniew Krzyszowski urodził się 5 maja 1954 w Lesku. W 1980 roku przyjął święcenia kapłańskie i w latach 1980 do 1982 pracował jako wikariusz w parafii Ropczyce, a w latach 1982 do 1984 w parafii katedralnej w Tarnowie. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na Wydziale Teologii KUL; w 1992 uzyskał stopień doktora teologii w zakresie teologii fundamentalnej i został zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego. Od 1996 roku był adiunktem w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL. Był członkiem stowarzyszonym naszego Stowarzyszenia.

W 2014 roku został proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie.

Msza św. żałobna w kościele parafialnym parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie we środę, 15 listopada, o godz. 14. Wprowadzenie ciała Zmarłego do kościoła parafialnego w parafii Długołęka-Świerkla i Msza św. we czwartek, 16 listopada, o godz. 14. Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w parafii Długołęka-Świerkla w piątek, 17 listopada, o godz. 11, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.