Ks. Wojciech Wójtowicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie i członek naszego Stowarzyszenia tragicznie odszedł do Pana. Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek, 13 stycznia 2020 r. wieczorem, na drodze niedaleko Koszalina.

Ks. dr Wojciech Wójtowicz urodził się 3 grudnia 1976 roku w Miastku. Święcenia prezbiteratu przyjął 2 czerwca 2001 roku. Jako wikariusz pracował w parafii pw. św. Kazimierza w Koszalinie. Po trzech latach posługi został przez biskupa oddelegowany na studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Ukończył je pracą doktorską w roku 2010. Po powrocie ze studiów był m.in. duszpasterzem akademickim w Koszalinie oraz wykładowcą teologii fundamentalnej w diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. 1 lipca 2013 roku został jego rektorem. Wykładał także w Instytucie Teologicznym w Koszalinie. Był cenionym rekolekcjonistą, kierownikiem duchowym i teologiem. We wrześniu 2017 roku ks. dr Wojciech Wójtowicz został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Wyższych Seminarium Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!