W środę, 27 października, w Infirmerii klasztornej w Kalwarii Zebrzydowskiej zmarł o. Czesław Teklak OFM. Zmarły nie był członkiem naszego Stowarzyszenia, był jednak teologiem fundamentalnym, i choć jego dorobek naukowy jest głównie w jęz. włoskim, jego osiągnięcia znane są również w Polsce.

O. Teklak urodził się w 1933 r. w Turobinie (woj. lubelskie). Do nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych (Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP, potocznie zwana Bernardynami) wstąpił w 1949 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1958 r. Doktorat o tytule Geneza chrześcijaństwa w świetle poglądów współczesnych religioznawców marksistowskich obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1965 r. Przez piętnaście lat pracował w WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej jako wykładowca i rektor. W latach 1980-2005 wykładał teologię fundamentalną na Papieskiej Akademii Antonianum (obecnie Uniwersytecie) w Rzymie; przez kilka lat był również dziekanem Wydziału Teologicznego tej placówki. Ostatnie lata życia spędził w Lublinie i w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Badania naukowe o. Czesława Teklaka skupiały się przede wszystkim na temacie marksistowskich interpretacji zagadnień związanych z osobą Jezusa Chrystusa oraz dialogu z marksizmem. W roku 2005 została wydana jego praca Le Ricerche marxiste su Gesù di Nazareth; prócz niej dorobek o. Teklaka liczy ponad 50 publikacji, głównie w języku włoskim.

Pogrzeb o. prof. Czesława Teklaka odbędzie się 2 listopada w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!