Ładowanie Wydarzenia

 

 

ZAPROSZENIE

na

XIII Zjazd

Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce

 

HISTORIA – WIARA – NAUKA

ŹRÓDŁA POZNANIA JEZUSA CHRYSTUSA

20-22 września 2017 roku

 Wyższe Seminarium Duchowne im. Papieża Jana Pawła II

w Łomży

Plac Papieża Jana Pawła II nr 1

 

ŚRODA, 20.09.2017

 

18.00-19.00 – Kolacja (możliwość posiłku także dla przybyłych o późniejszej godzinie)

19.30 – Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce

 

CZWARTEK, 21.09.2017

 

7.30 – MSZA ŚWIĘTA – przewodniczy i homilię głosi bp dr Janusz Stepnowski, Biskup Łomżyński

8.30 – Śniadanie

9.25 – Powitanie ks. dr Jarosław Kotowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży

– Słowo wstępne – ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, przewodniczący STF

 

SESJA I

Przewodniczy ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, UKSW, WSD w Łomży, sekretarz STF

 

9.40 – 10.15 – Problemy i perspektywy współczesnych badań nad źródłami poznania Jezusa Chrystusa – ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski, UKSW, WSD w Łomży

10.15 – 10.50 – Jezus i pierwsi chrześcijanie w Talmudzie – ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, KUL

10.50 – 11.15 – Dyskusja

11.15 – 11.35 – Przerwa

 

SESJA II

Przewodniczy ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL, członek Zarządu STF

 

11.35-12.20 – Znaczenie kategorii świadectwa w refleksji nad historycznością wydarzenia Jezusa Chrystusa i pierwotnym chrześcijaństwem – ks. dr Grzegorz Dziewulski, WSD w Łodzi 

12.20 – 12.55 – Tradycje kościelne – pomoc czy zagrożenie dla odczytania źródeł poznania Jezusa Chrystusa – ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, UJPII

12.55-13. 15 – Dyskusja

13.15 – Obiad

14.00 – Wyprawa do Wizny i Tykocina

18.30 – Kolacja

 

SESJA III

Komunikaty naukowe. Przewodniczy ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, UO, przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN

 

– dr hab. Elżbieta Kotkowska, UAM, Informacja o badaniach, przedstawionych w książce  habilitacyjnej „Nicejskie ὁμοούσιος w procesie inkulturacji wiary w Bóstwo Syna. Studium teologicznofundamentalne na tle tradycji”

– ks. dr hab. Krystian Kałuża, UO, Naprawdę „Renesans apologii”. Informacja o rozprawie habilitacyjnej ks. dr. hab. Przemysława Artemiuka

– ks. dr hab. Sławomir Zieliński, UŚ – John Shelby Spong, Jésus pour le XXI siècle i José Antonio Pagola, Jésus. Approche historique. Dwa podejścia do historycznego Jezusa

– ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL, Najnowsze badania archeologiczne Grobu Chrystusa

– ks. mgr Karol Mazurek, Najnowsze badania Całunu Turyńskiego i Chusty z Manopello

– ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, UKSW, O nowszych trendach w teologii fundamentalnej

20.15 – NOCNE „FUNDAMENTALISTÓW” ROZMOWY… Przewodniczy ks. dr Jacek Kędzierski,  skarbnik STF (prezentacja książki „Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijaństwa”, przedstawienie nowych członków, nasze dokonania, sprawa grantu, „z żałobnej karty”).

 

 

PIĄTEK, 22.09.2017

7.30 – MSZA ŚWIĘTA – przewodniczy i homilię głosi bp dr hab. Henryk Ciereszko, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Białostockiej

8.30 – Śniadanie

 

SESJA IV 

Przewodniczy dr Monika Szetela, WSKSiM, członek Zarządu STF

9.30 – 10.05 – Wartość historyczna Ewangelii w świetle najnowszych badań – ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, KUL

10.05 – 10.40 – Znaczenie Targumów w argumentacji fundamentalnoteologicznej – ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, KUL

10.40 – 11.10 – Dyskusja

11.10 – 11.40 – Przerwa

 

SESJA V

Przewodniczy ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek, UPJP II, wiceprzewodniczący STF

11.40-12.15 – Problem wiarygodności odkryć archeologicznych, dotyczących Jezusa Chrystusa i początków Kościoła – dr Barbara Strzałkowska, UKSW

12.15-12.50 – Apologia pamięci historycznej – kategoria historyczności i wiarygodność chrześcijaństwa – ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, UKSW, WSD w Łomży

Dyskusja podsumowująca, sprawy Stowarzyszenia  (sprawozdanie finansowe, strona internetowa, tematyka Zjazdu 2018)

Zamknięcie Zjazdu – ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak

13.15 – Obiad

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na nasz XIII Zjazd. Pragniemy, aby oprócz uczty intelektualnej – a tę zapewnią nam niewątpliwie znakomici Prelegenci – był on sposobnością spotkania się, odnowienia przyjaźni, podzielenia się doświadczeniami.

Zapisy przyjmuje sekretarz STFwP ks. Przemysław Artemiuk do dnia 5 września 2017 r. drogą elektroniczną: artemiukprzemek(at)gmail.com. Każdy z zapisanych uczestników otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Koszt: 250 zł (posiłki + noclegi + wycieczka do Wizny i Tykocina).

Organizatorzy będą chcieli zapewnić wszystkim Gościom pokoje jednoosobowe.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: ks. Przemysław Artemiuk.

Księży / Ojców prosimy o przybycie z własnymi stułami i albami.

Serdecznie prosimy o dostarczenie do Łomży książek, opublikowanych w minionym roku akademickim. Umożliwimy ich sprzedaż.

Osoby prezentujące komunikaty naukowe prosimy o ich przygotowanie na piśmie i w formie elektronicznej. Prosimy także, aby w analogicznej formie przekazać Uczestnikom bilans dokonań ośrodków: lubelskiego, krakowskiego, wrocławskiego, poznańskiego, warszawskiego i innych.

Zapewniamy możliwość uiszczenia składek członkowskich.

Wreszcie, będziemy bardzo wdzięczni za poinformowanie o naszym Zjeździe osób parających się teologią fundamentalna lub apologią, do których ten program być może nie dotarł – także ich serdecznie zapraszamy. Uczestnicy, którzy nie należą do Stowarzyszenia, będą mogli zgłosić do niego akces w trakcie Zjazdu.

 

 

W imieniu Organizatorów –

   ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak

ks. dr hab. Przemysław Artemiuk