22. Dni Interdyscyplinarne na Wydziale Teologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Patris corde – ojciec i ojcostwo w dziejach,
teologii, rodzinie i społeczeństwie

Termin: 4-5 listopada 2021 r.

Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusz 15

Forma: online

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w 22. Dniach Interdyscyplinarnych. Kierując się wezwaniem papieża Franciszka, zawartym w Liście apostolskim Patris corde z okazji 150.rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego, podejmujemy refleksję nad „Ojcowskim sercem” św. Józefa, poszerzając spojrzenie na doświadczenie ojcostwa „dziś”, w Polskiej tradycji i rodzinach. W związku z tym, Dni Interdyscyplinarne w roku 2021 będą łączyły dwa obszary badań – familiologiczny i hagiologiczny. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na kwestie związane z fenomenem ojcostwa:
– świętość ojcostwa,
– ikony ojcostwa zapisane w dziejach, literaturze i sztuce
– ojciec w rodzinie lub jego brak,
– ojcostwo duchowe i biologiczne,
– osobowe wzorce dobrego ojca,
– wychowanie do dojrzałego ojcostwa,
– Święty Józef – jego ojcostwo wobec Jezusa i Kościoła,
– Święty Marcin z Tours – jako przykład ojcostwa duchowego,
– Ojcowie wśród Świętych Polaków.
Spotkania konferencyjne będą sesjami dyskusyjnymi, ok. 1,5-godzinnymi. Każde będzie podzielone na dwie części: A: prelekcje, B: dyskusja. Prelegenci są proszeni o przygotowanie ok. 10-minutowej wypowiedzi. W strukturze Dni Interdyscyplinarnych są przewidziane trzy seminaria hagiologiczne, skoncentrowane na kwestii ojcostwa w połączeniu z tematyką dotyczącą Świętego Józefa, Świętego Marcina z Tours i Świętych Polaków:

  • „Być Ojcem jak św. Józef…?…!” – tożsamość ojca w kontekście współczesnych dylematów światopoglądowych
    i problemów egzystencjalnych
  • Święty Marcin z Tours w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna
    i regionalna) (szczegóły poniżej)
  • Święci Polacy w wierze, pobożności, teologii, kulturze i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna
    i regionalna) (szczegóły poniżej)

 

Święty Marcin z Tours w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś
(perspektywa uniwersalna i regionalna)

Termin: 4 listopada 2021 r.

Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, Polska

Forma: online

Wydział Teologii UWM w Olsztynie zaprasza do czynnego udziału w seminarium hagiologicznym, pt. „Święty Marcin w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna)”. Jest to już dziesiąte seminarium dedykowane świętym. Włącza się ono w projekt badań hagiologicznych na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Skupia specjalistów historyków, historyków sztuki, teologów, literaturoznawców, muzykologów, kulturoznawców, religioznawców, medioznawców. Hagiologowie pochylają się nad sylwetkami i duchowością świętych kobiet i mężczyzn, żyjących w różnych epokach, narodach i reprezentujących różne stany. Badania są prowadzone interdyscyplinarnie, z uwzględnieniem szerokiego zakresu źródeł, w których są obecne ślady kultu i pamięci o świętych.

Zachowując ciąg badań, w dniach 4-5 listopada 2021 roku na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie odbędą się dwa seminaria hagiologiczne. Jedno jest dedykowane św. Marcinowi – w dniu 4 listopada 2021 roku, drugie Świętym Polakom – w dniu 5 listopada 2021. Zapraszamy do wspólnego pochylenia się nad kwestiami:
− miejsca Świętego Marcina w źródłach historycznych, teologicznych, literackich, artystycznych,
muzycznych, mediach itp.
− chrześcijański etos nakreślony życiem Świętego Rycerza, Pustelnika i Biskupa
− znaczenie patronatu świętych, z akcentem na św. Marcina
− duchowe ojcostwo Świętego Marcina

 

Święci Polacy w wierze, pobożności, teologii, kulturze i sztuce – dawniej i dziś
(perspektywa uniwersalna i regionalna)

Termin: 5 listopada 2021 r.

Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, Polska

Forma: online

Środowisko teologiczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin i dyscyplin, od wielu lat zajmuje się badaniami dotyczącymi świętych. W ten sposób utworzyło się grono hagiologów o różnej specjalności. Hagiologowie pochylają się nad sylwetkami i duchowością świętych kobiet i mężczyzn, żyjących w różnych epokach, narodach i reprezentujących różne stany. Badania są prowadzone interdyscyplinarnie, z uwzględnieniem szerokiego zakresu źródeł, w których są obecne ślady kultu i pamięci o świętych.

Zachowując ciąg badań, w dniach 4-5 listopada 2021 roku, na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie są zaplanowane dwa seminaria hagiologiczne. Jedno jest dedykowane św. Marcinowi z Tours – w dniu 4 listopada 2021 roku, drugie Świętym Polakom – w dniu 5 listopada 2021. Zapraszamy do wspólnego pochylenia się nad kwestiami dotyczącymi Świętych Polaków:
− Miejsce Świętego w historii Ojczyzny, Europy i świata
− Sylwetki duchowe i etos chrześcijański Świętego
− Życie i nauczanie
− Miejsce Świętego w kulcie i pobożności
− Ślady Świętego w kulturze (sztuka, literatura, muzyka, media internetowe itp.)

Zapraszamy historyków, historyków sztuki, teologów, literaturoznawców, muzykologów, kulturoznawców, religioznawców, medioznawców, ekumenistów. Zaproszenie kierujemy także filozofów, socjologów, psychologów, pedagogów i wszystkich tych, którzy w obszarze swoich źródeł badawczych znajdują elementy dotyczące różnych aspektów świętości.
Termin zgłoszenia udziału: 31 maja 2021 r.
Termin zgłoszenia tematu: 31 sierpnia 2021 r.
Kontakt: tdf@uwm.edu.pl

Komitet organizacyjny:
Ks. dr hab. Adam Bielinowicz
Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
Dr hab. Aleksandra Nalewaj
Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM
Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
Ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM