X MARATON APOLOGETYCZNY

HERMENEUTYKA I APOLOGIA

W KRĘGU MYŚLI TEOLOGICZNEJ
KS. HENRYKA SEWERYNIAKA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Aula Jana Pawła II
ul. Dewajtis 5, Warszawa

2 czerwca 2022

 

1000     Słowo wstępne – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik – dziekan WT UKSW

Sesja pierwsza

1010     Metodologiczne podstawy teologii fundamentalnej ks. Henryka Seweryniaka – ks. prof. dr hab. Tadeusza Dola (UO)

1040     Wiara czy wątpienie. Medytacje z „Medytacjami z Herbertem”ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ)

1110     „Universale concretum” i jego wiarygodność. O chrystologii ks. Henryka Seweryniaka – ks. dr Andrzej Persidok (AKW)

Przerwa

Sesja druga

1200     Między Płockiem a Rzymem, czyli o eklezjologii ks. Henryka Seweryniaka w kontekście wizji Kościoła papieża Franciszka – ks. prof. ucz. dr hab. Damian Wąsek (UPJP2)

1230     Ecclesia ulepiona z tłumu Miasta. Socjologiczny obraz powstania Kościoła w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – o. dr Andrzej Bielat OP

1300     Apologia według ks. Henryka Seweryniaka – ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk (UKSW)

1330     Dyskusja podsumowująca i prezentacja książki dedykowanej ks. Henrykowi Seweryniakowi