UNIWERSYTET  PAPIESKI  JANA  PAWŁA  II  W  KRAKOWIE
Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu

mają zaszczyt zaprosić na

Jubileuszowe MIĘDZYNARODOWE  SYMPOZJUM
XV editio Cracoviensis Cogitationis Ecclesialis

KOŚCIÓŁ i KULTURA / La Chiesa e la Cultura

4 marca (poniedziałek) – 5 marca (wtorek) 2024 r.
Miejsce obrad: Rzym, Via della Pace 20 (piazza Navona)
Collegio Austriaco S. Maria dell’Anima

 

poniedziałek, 4 marca 2024 r.

9:00 – 9:20 Otwarcie obrad – ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, rektor UPJPII Kraków

Wprowadzenie – prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UPJPII Kraków

 

9:20 – 9:35 Żydowska i grecka kultura Pawła Apostoła jako instrumentarium w przekazie Ewangelii

– prof. dr hab. Andrzej Gieniusz CR, Urbanianum Rzym

 

9:35 – 9:50 Ojcowie greccy wobec kultury antycznej

– ks. prof. dr hab. Piotr Szczur, KUL Lublin

 

9.50 – 10:05 Kultura i filozofia pogańska w myśli łacińskich Ojców Kościoła

– prof. dr hab. Bazyli Degórski OSPPE, Angelicum Rzym

 

10:05 – 10:20 Wiara i kultura w świetle personalizmu etycznego

– ks. dr hab. Jarosław Merecki SDS, Rzym

 

10:20 – 10:35 Der Kult schafft die Kultur

– Msgr dr Michael Kahle, Dicastero per Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti / Vaticano

 

10:35 – 11:05 Dyskusja

11:05 – 11:35 Przerwa (kawa)

 

11:35 – 11:50 Kultura chrześcijańska i świecka w świetle (po)soborowej eklezjologii. Ich jedność w odmienności

 – prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UPJPII Kraków

 

11:50 – 12:05 Kultura a moralność – napięcie i wzajemna stymulacja

– prof. dr hab. Marian Machinek MSF, UWM Olsztyn

 

12:05 – 12:20 Reinterpretacja chrześcijańskiej kultury w świetle ponowoczesności

– Prof. dr hab. Witold Kawecki CSsR, UKSW Warszawa

 

12:20 – 12.35 Kultura jako „druga przestrzeń” i droga do wnętrza

– ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk, UKSW Warszawa

 

12:35 – 13:00 Dyskusja

 

16:00 Eucharystia: San Michele in Sassia (Borgo Santo Spirito 41)

 

19:00 Wieczór teologów

Casa Generalizia della CR / Via di San Sebastianello 11 (piazza di Spagna)

 

 

wtorek, 5 marca 2024 r.

 

7:00 Eucharystia: S. Ecc. Msgr Sergio Pagano, Prefetto dell’Archivio Vaticano

Bazylika na Watykanie / Groty św. Piotra

 

 

Miejsce obrad: Rzym, Via della Pace 20 (piazza Navona)

Collegio Austriaco S. Maria dell’anima

9:15 – 9:20 Wprowadzenie – prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE

 

9:20 – 9:35 Teologiczne wymiary komunikacji wiary z kulturą świecką

– ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński, Międzynarodowa Komisja Teologiczna

 

9:35 – 9:50 Kultur als Kristallisation der Liturgie

– Msgr. Prof. dr hab. Stefan Heid, Kolonia / Niemcy

 

9:50 – 10:05 Piękno muzyki kościelnej wyrazem troski ludzi wiary o kulturę

– prof. dr hab. Robert Tyrała, rektor UPJPII Kraków

 

10:05 – 10:20 Die Kirche und die Gesellschaft im Blickfeld der Liturgie nach der Pandemie als Kulturraum

– Dr Michael Max, Rzym

 

10:20 – 10:35 La pietà mariana come parte integrante della cultura

– ks. dr Vasyl Pidhirskyi, Mukachevo / Ukraina

 

10:35 – 11:05 Dyskusja

11:05 – 11:30 Przerwa (kawa)

 

11:30 – 11:45 Informacja formą kultury medialnej

– ks. dr Wojciech Węckowski, Wyższe Seminarium Duchowne Pelplin

 

11:45– 12:00 Nowa ewangelizacja przez telewizję

– dr hab. Michał Legan OSPPE, UPJPII / TVP Warszawa

 

12:00 – 12:15 Die Rolle der Medien für die Kultur der Freiheit

Martin Lohmann, Publizist / Bonn

 

12:15 – 12:30 Sztuka sakralna wykładnią doktryny wiary

– dr Lucjan Bartkowiak CR, Kraków

 

12:30 – 13:00 Dyskusja. Podsumowanie

 

16:00 Spotkanie w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej:

Amb. Adam M. Kwiatkowski
Via dei Delfini 16

 

PATRONAT

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

w razie pytań pomocą służy o. prof. Andrzej Napiórkowski OSPPE (andrzej.napiorkowski@upjp2.edu.pl)