Szanowni członkowie STFwP
W ramach tegorocznego zjazdu zapraszamy (w czwartek 15 września o godzinie 17.00) do prezentacji opublikowanych prac naukowych (książek, artykułów, recenzji) i zrealizowanych projektów badawczych w formie dziesięciominutowych minutowych komunikatów i planowanych konferencji naukowych.Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10 września na adres: artemiukprzemek@gmail.com