Szanowni członkowie STFwP

Ze względu na zgłoszenia z tylko dwóch ośrodków naukowych (UPJPII i UKSW) nie odbędzie się w tym roku konkurs dla studentów i doktorantów w ramach naszego zjazdu. W jego miejsce proponujemy prezentację opublikowanych prac naukowych (książek, artykułów, recenzji), zrealizowanych projektów badawczych w formie dziesięciominutowych minutowych komunikatów i planowanych konferencji naukowych.

Zgłoszenia do 10 września na adres: artemiukprzemek@gmail.com