1050-LECIE CHRZTU POLSKI

TEOLOGIA FUNDAMENTALNA NA STRAŻY TOŻSAMOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

21-23 września 2016 roku

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

w Koszalinie

 

Środa, 21.09.2016

18.00-19.00 – Kolacja (możliwość posiłku także dla przybyłych o późniejszej godzinie)

19.30 – Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce

Czwartek, 22.09.2016

 

TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA

PAMIĘĆ – DIAGNOZA – WYOBRAŹNIA

 

7.30 – Msza Święta – przewodniczy i homilię głosi bp Edward Dajczak, Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

8.30 – Śniadanie

9.25 – Powitanie ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie

             – Słowo wstępne – ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, przewodniczący STF

Sesja I. Przewodniczy ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie

9.40 – 10.15 – Przypominam, bracia, Ewangelię, […], w której trwacie… „Pamięć i tożsamość” –  ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu oraz Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego WT UKSW, kierownik Zakładu Egzegezy i Teologii Biblijnej WT UMK, Laureat Nagrody Ratzingera 2014

     10.15 – 10.45 – Postchrześcijańska Bruksela? Doświadczenie i wyzwania – ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Instytut Politologii UKSW, sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w latach 2008-2012  

10.45 – 11.15 – Dyskusja

11.15 – 11.40 – Przerwa

Sesja II. Przewodniczy ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL, sekretarz STF

11.40-12.15 – Tożsamość chrześcijańska w badaniach socjologicznych nad religijnością Polaków. Diagnoza, postulatyks. prof. dr hab. Janusz Mariański, emeryt. prof. KUL, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

12.15 – 13.00 – Ideologiczne źródła korodowania tożsamości chrześcijańskiej – red. Grzegorz Górny, publicysta „W Sieci” 

13.00-13. 30 – Dyskusja

13.30 – Obiad

14.15 – Wycieczka do Kołobrzegu. Zwiedzanie Bazyliki. Rejs statkiem po Bałtyku

18.30- Kolacja

19.00 Walne zebranie członków Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce

Prowadzi ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak:

Głosowanie nad zmianami w Statucie STF

Głosowanie nad regulaminami

Sprawozdanie – ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL;

Informacja dr Moniki Kacprzak, WSKSiM w Toruniu, na temat strony  internetowej STF

Prezentacja książki  sympozjalnej – ks. dr Przemysław Artemiuk, UKSW, WSD w  Łomży 

Prowadzi ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, UO, przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN, członek Zarządu STF

Wybory:  

Wybór Przewodniczącego

Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

20.00-20.15 – Przerwa

20.15  – NOCNE „FUNDAMENTALISTÓW” ROZMOWY… Przewodniczy ks. dr Paweł Borto, skarbnik STF

 

 

Piątek, 23.09.2016 

W KRĘGU BADAŃ FUNDAMENTALNOTEOLOGICZNYCH

NAD TOŻSAMOŚCIĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ

7.30 – Msza Święta – przewodniczy i homilię głosi bp dr Krzysztof Zadarko, Biskup Pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

8.30 – Śniadanie

Sesja III  Przewodniczy ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, UPJPII

9.30 – 10.05 – Badania teologiczno-literackie… Tożsamość chrześcijańska bohaterów powieści Henryka Sienkiewiczao. dr Andrzej Bielat OP, autor książki „Ocalić Europę. Henryk Sienkiewicz – apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej”

10.05 – 10.40 – Tożsamość prymacjalna chrześcijaństwa we współczesnej refleksji fundamentalnoeklezjologicznej  – ks. dr hab. Damian Wąsek, UPJPII

10.40 – 11.10 – Dyskusja

11.10 – 11.40 – Przerwa

Sesja IV Przewodniczy ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek, UPJP II, wiceprzewodniczący STF   

11.40-12.15 – Tożsamość sukcesyjna we współczesnej refleksji eklezjologicznej i dialogach ekumenicznychks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US, WSD Koszalin 

Dyskusja podsumowująca

Zamknięcie Zjazdu

13.00 – Obiad

 

 

Ks. Henryk Seweryniak, Słowo otwarcia XII Zjazdu STF

Gdy Bolesław Krzywousty, władający Polską z „mojego” Płocka z (przypominam, że katedra płocka, w której został pochowany, to najstarsza nekropolia piastowska) ciągnął tu, w te strony, do Kołobrzegu, wiedział, czego chciał. Jego wierny kronikarz Gal Anonim zapisał to tak:

Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące,
My po świeże przychodzimy, w oceanie pluskające!”

Po co my jesteśmy tutaj? Żeby zaczerpnąć z tego Kościoła, z tych miejsc nadmorskich „153 świeże ryby” do naszych badań i wykładów nad tym, co stanowi o tożsamości chrześcijaństwa; co pozwala rozróżniać to, co obiektywne, i to, co subiektywne w naszym odczytywaniu tożsamości; co ją niszczy, a co wzmacnia; jak jej bronić; jak ona wygląda z perspektywy innych Kościołów, innych narodów; jak mówić o klasycznych dla naszych wykładów elementach tożsamościowych – prymat, sukcesja; jak może nam w tym pomagać literatura i refleksja nad nią…

Może to nie przypadek, że refleksja ta odbywa się ona w Kościele, którego pasterzem jest autentyczny koryfeusz nowej ewangelizacji – biskup Edward Dajczak. Dziękujemy, Księże Biskupie za świadectwo, za zaproszenie i za gościnność!

A już na pewno nie jest to przypadek, że zaprosiliśmy do pomocy w naszej refleksji: najwybitniejszego polskiego socjologa religii – ks. prof. Janusza Mariańskiego z KUL-u, ks. prof. Waldemara Chrostowskiego – laureata Nagrody Ratzingera i wybitnego biblistę, ks. prof. Piotra Mazurkiewicza, wieloletniego  sekretarza generalnego Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej oraz znakomitego apologetę – pana redaktora Grzegorza Górnego. A także o. Andrzeja Bielata OP, ks. prof. Janusza Bujaka (stąd, z Koszalina) i naszego świetnego kolegę Damiana Wąska. Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszych zaproszeń!

Sami zaś będziemy dzisiaj podejmowali ważne decyzje, dotyczące zmian w naszym statucie, przyjęcia nowych regulaminów, wreszcie wyboru przewodniczącego i zarządu. Przede wszystkim jednak – mam nadzieję – będziemy cieszyć się z naszego spotkania, z koszalińskiego słońca, z Bałtyku. Niech dzieje się tak, jak to pisał Belloc, przyjaciel Chestertona, w najlepszej bodaj strofie poezji o katolickiej tożsamości:

Gdzie katolickie słońce błyszczy,

Wino i śpiew kochają wszyscy,

Przynajmniej ja przeżyłem to –

Benedicamus Domino.

Galeria Zjazdu w Koszalinie

Teologowie Fundamentalni w Kołobrzegu