16-18 września 2015 roku

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie

 

 

Środa, 16.09.2015

18.00-19.00 – Kolacja

20.00 – Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce

 

Czwartek, 17.09.2015

07.30 – Msza Święta – przewodniczy i homilię głosi bp dr Jan Wątroba, Biskup Rzeszowski

08.30 – Śniadanie

9.30 – Powitanie – ks. dr Paweł Pietrusiak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

mgr lic. Andrzej Cypryś, dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie

Słowo wstępne – ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, przewodniczący STF

Sesja I. Przewodniczy ks. dr hab. Jacenty Mastej – KUL, prof. WSD w Rzeszowie

09.40 – 10.15 – Koran. Jego geneza i rozumienie w różnych nurtach współczesnego islamu. Różnice z chrześcijańską koncepcją słowa Bożego – ks. prof. Krzysztof Kościelniak, dyrektor Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

10.15 – 10.45 – „Allah w głównych nurtach teologii muzułmańskiej. Próba odpowiedzi  na pytanie: Ten sam Bóg?” – ks. dr Adam Wąs SVD, KUL

10.45 – 11.15 – Dyskusja

11.15 – 11.40 – Przerwa

Sesja II. Przewodniczy ks. dr hab. Marek Skierkowski, prof. UKSW

11.40-12.15 – Chrystus w islamie. Apologia chrześcijańska – Paweł Lisicki, redaktor naczelny „Do Rzeczy”

12.15 – 13.00 – Rozmowa z red. Pawłem Lisickim o apologii dzisiaj („Dżihad i samozagłada Zachodu”, a także „Czy Jezus jest Bogiem?” i inne) 

13.00-13.15 – Prezentacja książki  sympozjalnej – ks. dr Przemysław Artemiuk, UKSW, WSD w Łomży

13.15 – Obiad

14.00 – Wyjazd o Łańcuta i zwiedzanie zamku

Sesja III. Przewodniczy ks. prof. dr hab. Andrzej Nowicki, PWT Wrocław.

17.30-18.05 –  Kobieta w islamie. Muzułmański feminizm? – dr hab. Aldona Piwko, UKSW

18.05-18.20 – Dyskusja

18.45 –            Kolacja

20.00 – NOCNE „FUNDAMENTALISTÓW” ROZMOWY… Przewodniczy ks. prof. dr hab. Jan Perszon, UMK:

  1. Co nowego w naszych ośrodkach fundamentalnoteologicznych? Co nowego w naszych osobistych poszukiwaniach naukowych?
  2. Sprawozdanie ustępującego Przewodniczącego STF
  3. Wybór nowego Przewodniczącego
  4. Homagium.

 

Piątek, 18.09.2015

08.00 – Msza Święta – przewodniczy i homilię głosi bp dr Edward Białogłowski, Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej

09.00 – Śniadanie

Sesja IV.  Przewodniczy ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, UPJPII w Krakowie

09.30 – 10.05 – Rozumienie i praktyka dżihadu w islamie północnej Afryki – ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, UKSW

10.05 – 10.40 – Problem relacji chrześcijańsko-muzułmańskich wczoraj i dziś – ks, dr Stanisław Gródź SVD, KUL

10.40 – 11.10 – Dyskusja

11.10 – 11.40 – Przerwa

 

Sesja V. Prowadzi nowy przewodniczący STF

11.40-12.15 – Jak wykładam o islamie? Perspektywa metodologiczno-pedagogiczna, propozycja wykładów i ćwiczeń – ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, UKSW, WSD w Płocku 

Dyskusja podsumowująca

Zamknięcie Zjazdu

13.00 – Obiad

 

 

Sprawozdanie z XI Zjazdu Teologów Fundamentalnych w Polsce

W dniach 16-18 września 2015 r. odbył się XI zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Uczestniczyło w nim ponad 60 profesorów, doktorów i studentów tej bardzo ważnej dyscypliny teologicznej. Gospodarzem był Rzeszów, a konkretnie Instytut Teologiczno-Pastoralny oraz Wyższe Seminarium Duchowne. Jak co roku patronat naukowy objął Komitet Nauk Teologicznych PAN. W tym roku organizatorzy, czyli zarząd STF, postawili przed uczestnikami bardzo aktualne pytanie o islam. Temat został sformułowany: Islam. Apologia i dialog. Kiedy w zeszłym roku w Olsztynie wybierano zagadnienie mogące być przedmiotem następnego zjazdu, nikt nie spodziewał się takiego przebiegu wydarzeń społecznych, jaki miał miejsce w ostatnich miesiącach w Europie, w postaci masowego napływu imigrantów, w przeważającej części muzułmanów. Obrady zaplanowano na dwa dni, w których oprócz wykładów i dyskusji był czas na odnowienie więzi towarzyskich pomiędzy teologami, naukowe rozmowy w kuluarach, przyjęcie w poczet nowych członków, przeprowadzenie wyborów nowego zarządu, podzielenie się stanem rozwoju teologii fundamentalnej w różnych ośrodkach, prezentację książki sympozjalnej z zeszłorocznego zjazdu, możliwość nabycia książek teologicznofundamentalnych opublikowanych w ostatnim roku, a także ubogacenie kulturalne w postaci wyjazdu do Łańcuta i zwiedzania wspaniałego zamku Lubomirskich i Potockich. Każdy dzień rozpoczynał się Mszą świętą celebrowaną wspólnie przez obecnych kapłanów, którym przewodniczyli biskupi rzeszowscy – w czwartek ks. bp Jan Wątroba, w piątek – ks. bp Edward Białogłowski. Stowarzyszenie także ma wśród swoich członków dwóch biskupów – ks. bp. Tadeusza Pikusa (Drohiczyn) oraz ks. bp. H. Ciereszko (Białystok), którzy byli obecni w czasie obrad. W ramach zjazdu zostały zaplanowane wybory nowego zarządu STF, jednak z powodu wycofania się kandydatów na nowego przewodniczącego w trakcie wyborów, pozostawiono ustępujący zarząd jeszcze na jeden rok z poleceniem opracowania regulaminu wyborów oraz wprowadzeniem kilku innych zmian w statucie. 

Galeria zjazdu w Rzeszowie