Olsztyn, 10-12.09.2014

 

 

Środa, 10.09.2014

19.00-20.00 – Kolacja

20.00 – Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce    

 

Czwartek, 11.09.2014

08.00 – Msza Święta – przewodniczy Abp prof. dr hab. Wojciech Ziemba

09.00 – Śniadanie

9.30 – Powitanie –   ks. dr Paweł Rabczyński, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum

Sesja I. Przewodniczy ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, UPJPII, wiceprzewodniczący STF

09.35 – 10.10 – Jak mówić dzisiaj o zbawieniu? Perspektywa dogmatyka  – O. Jacek Salij OP

10.10 – 10.45 – Zbawienie – odkupienie – usprawiedliwienie w Piśmie Świętym – ks. dr Wojciech Węgrzyniak, UPJPII Kraków

10.45 – 11.15 – Dyskusja

11.15 – 11.40 – Przerwa

Sesja II. Przewodniczy ks. prof. dr hab. Andrzej Nowicki, PWT Wrocław 

11.40-12.15 – Chrześcijańska soteriologia w obliczu wyzwań rozumu krytycznego – ks. dr hab. Krystian Kałuża, KUL

12.15 – 12.50 – O pośrednictwie zbawczym Kościoła dzisiaj – ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, UO, przewodniczący KNT PAN

12.50-13.15 – Dyskusja

13.15 – Obiad

14.00 – Zwiedzanie Olsztyna (konkatedra św. Jakuba, zamek) i wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Sesja III. Przewodniczy ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO, sekretarz KNT PAN

17.30-18.05 – Zbawienie w religiach świata – ks. prof. dr hab. Sławomir Ledwoń OFM, KUL

18.05-18.20 – Dyskusja

18.30 – Uroczysta kolacja, w jej trakcie NOCNE „FUNDAMENTALISTÓW” ROZMOWY… Co nowego w naszych ośrodkach fundamentalnoteologicznych? Co nowego w naszych osobistych poszukiwaniach naukowych? Chodzi o dwie sprawy: w pierwszej części, o przedstawienie tego, co nowego w naszych głównych środkach; w drugiej – o to, żeby kto tylko chce, podzielił się swoimi doświadczeniami z uczenia tf (głównie w WSD), tematami prac, które daje, informacjami o nowszych podręcznikach, ale także trudnościami, na które napotyka itp. Moderuje: dr Elżbieta Kotkowska, UAM Poznań

 

Piątek, 12.09.2014

08.00 – Msza Święta – przewodniczy bp prof. dr hab. Jacek Jezierski

09.00 – Śniadanie

Sesja IV. Przewodniczy ks. dr Paweł Borto, KUL

09.30 – 10.05 – Apologia chrześcijańskiej nauki o zbawieniu w kontekście współczesnych koncepcji autozbawczych, psychologizujących i terapeutycznychks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha, KUL

10.05 – 10.40 – Jak mówić dzisiaj o zbawieniu? Apologia zbawienia w doświadczeniu świeckiego ewangelizatora – Sławomir Zatwardnicki, redaktor naczelny serwisu rodzinnego Opoki, autor „Ateizmu urojonego”

10.40 – 11.10 – Dyskusja

11.10 – 11.40 – Przerwa

Sesja V. Przewodniczy ks. prof. dr hab.Henryk Seweryniak

Teolog fundamentalny o zbawieniu… Perspektywa metodologiczno-pedagogiczna, propozycja wykładu i ćwiczeń – ks. dr Przemysław Artemiuk, UKSW, WSD w Łomży 

Dyskusja podsumowująca Zamknięcie Zjazdu

13.00 – Obiad

 

 

 

 

Henryk Seweryniak, Słowo otwarcia X Zjazdu STF

 

Czy zło świata wolno zostawić dłoniom człowieka, powierzyć postępowi, a to, którego nie udaje się pokonać, ująć w jakiś patos dramatyki istnienia, egzystencjalistycznej rzeźby, poezji, powieści, obrazu? Czy nie ma już w naszej kulturze miejsca na rzeczywistość zbawienia czy odkupienia? Czy słowa: „wyzwolenie, „rewolucja”, „dobrobyt”, „emancypacja”, „terapia” wyparły tę rzeczywistość, mogą ją zastąpić? Czy od Boga mamy prawo oczekiwać tylko pięknych natchnień do „życia-tutaj”, do jakiejś „odwagi-bycia-wobec-nieunknioności-śmierci”? U początków naszej cywilizacji stoją słowa Psalmu 49:

Nikt przecież nie może samego siebie wykupić

ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej.

Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy

I nigdy mu na to nie starczy,

Aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie”.     

Czy słowa te przebrzmiały, a jeśli nie, to jak je rozumieć? Czym jest owa „cena należna”? Czym jest ofiara? Czy jest potrzebna? Co robić, żeby zbawienie właściwie zwiastować? Jak o zbawieniu wiarygodnie świadczyć, jak je wiarygodnie wykładać”.

  Jesteśmy tu, na warmińskim Hosianum, aby poddać te pytania pod nasz namysł, namysł fundamentalnoteologiczny. Są dwa rodzaje zjazdów – takie, na których pogłębiamy pewien klasyczny temat z zakresu naszej dyscypliny (należy tu także refleksja nad statusem naszej dyscypliny) i takie, poprzez których podjęcie staramy się poszerzyć spectrum zagadnień, które badamy i wykładamy. Tegoroczny temat i zjazd należy do tego drugiego rodzaju – wokół tematów zbawienia, odkupienia rozgrywa się dzisiaj kwestia wiarygodności chrześcijaństwa. Ale nie zapominajmy – tematyka zjazdu, referaty, dyskusje, to tylko pewna platforma. Zjazd jest przede wszystkim podzieleniem się dobrymi pomysłami, odpowiedzią na nasz głód inspiracji, spotkaniem ze sobą i geniuszem loci tego miejsca, wreszcie spojrzeniem sobie w oczy, żeby skonstatować, czy ładnie się starzejemy i czy mamy wystarczającą liczbę nowych „młodych gniewnych”, bez których w Kościele, w teologii niewiele się dzieje.

 

ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak

ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL

Apologia chrześcijańskiej nauki o zbawieniu w kontekście współczesnych koncepcji autozbawczych, psychologizujących i terapeutycznych

ks. dr hab. Sławomir Ledwoń OFM, prof. KUL

Zbawienie w religiach świata

 ks. dr Przemysław Artemiuk, UKSW w Warszawie, WSD w Łomży

Teolog fundamentalny o zbawieniu… Perspektywa metodologiczno-pedagogiczna, propozycja wykładu i ćwiczeń

 

ks. dr hab. Krystian Kałuża, KUL

Chrześcijańska soteriologia w obliczu wyzwań rozumu krytycznego

dr Wojciech Węgrzyniak, UPJPII w Krakowie

Zbawienie – odkupienie – usprawiedliwienie w Piśmie Świętym

 

Sławomir Zatwardnicki

Jak mówić dzisiaj o zbawieniu? Apologia zbawienia w doświadczeniu świeckiego ewangelizatora