Redakcja półrocznika „Wrocławski Przegląd Teologiczny”  zaprasza Autorów – reprezentujących nauki teologiczne, biblistykę, filozofię oraz nauki pomocnicze teologii – do nadsyłania niepublikowanych artykułów naukowych. Tom nr 2 z 2023 roku zostanie poświęcony  w całości twórczości Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. To postać szczególnie ważna dla Papieskiego Wydziału Teologicznego, wydawcy naszego czasopisma. Ratzinger jest doktorem honoris causa naszej uczelni i chcielibyśmy uhonorować jego osobę przez to, że w sposób twórczy zajmiemy się  spuścizną teologiczną, którą nam pozostawił.

W związku z tym prosimy uczonych z różnych ośrodków o napisanie artykułu do „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. Liczymy na pogłębione badania skutkujące artykułami najwyższej jakości, które wniosłyby wkład do współczesnej myśli teologicznej. Nasze czasopismo jest dostępne w międzynarodowej bazie ATLA, dlatego opublikowane teksty będą czytane na całym świecie.

Zapraszamy do współtworzenia tej wyjątkowej publikacji. Nadesłane artykuły będą recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, ekspertów w podjętym w artykule obszarze badań, w formule double-blind review. Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2023 roku. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres: przeglad@pwt.wroc.pl.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem za poświęcony czas,
dr hab. Sławomir Zatwardnicki – sekretarz redakcji / secretary
Wrocławski Przegląd Teologiczny / Wrocław Theological Review