Ukazała się kolejna książka z serii „Biblioteka Teologii Fundamentalnej”  (red. P. Artemiuk, S. Zatwardnicki) . Nosi ona tytuł „Wokół pytań o początki chrystologii” i jest pokłosiem zeszłorocznego Zjazdu naszego Stowarzyszenia.

Kim był i jak siebie rozumiał Jezus z Nazaretu? Jak w łonie judaizmu biblijnego, przy zachowaniu kontynuacji ze starotestamentalnym doświadczeniem wiary, rodziła się radykalna nowość, związana z pojmowaniem osoby, nauczania i działalności Mistrza z Nazaretu? Co skłaniało pierwszych chrześcijan do wiary w Niego jako Mesjasza i Syna Bożego? Kto i dlaczego odmówił Mu tej godności? Kompetentne i pogłębione odpowiedzi m.in. na te pytania, intrygujące i kluczowe dla wiary chrześcijańskiej, odnaleźć można w monografii, zatytułowanej „Wokół pytań o początki chrystologii”. Zawiera ona opracowania zarówno znanych teologów fundamentalnych, którzy ex professo zajmują się omawianymi kwestiami, jak i cenionych znawców tematu spoza ich grona. Wobec podejmowanych i nagłaśnianych ciągle prób odarcia Jezusa z Nazaretu z Jego boskiej godności i odkościelnienia Jego wizerunku, publikacja jawi się jako aktualna i niezmiernie potrzebna. Zgłębiając kolejne opracowania tworzące tę monografię, można osiągnąć uzasadnione przekonanie, że prawdziwego Jezusa Chrystusa możemy spotkać jedynie w wierze Kościoła. Bez niej traci On swoją oryginalność i wyjątkowość. (ks. prof. PWT dr hab. Roman Słupek)

https://www.wydawnictwoscriptum.pl/wokol-pytan-o-poczatki-chrystologii-p-428.html

Spis treści

Przemysław Artemiuk
Wstęp

Damian Mrugalski OP
Spotkanie filozofii greckiej i myśli biblijnej w judaizmie hellenistycznym i narodziny chrystologii

Leszek Misiarczyk
Obrona boskości Jezusa w pismach chrześcijańskich apologetów greckich II wieku

Sławomir Zatwardnicki
Regula fidei a początki chrystologii

Krystian Kałuża
Od przepowiadającego Jezusa do przepowiadanego Chrystusa. Adolf von Harnack i problem hellenizacji chrześcijaństwa

Krzysztof Kaucha
Początek czy początki chrystologii? Problem punktu wyjścia chrystologii fundamentalnej

Przemysław Artemiuk
Apologia boskości Jezusa wobec współczesnych koncepcji redukcjonistycznych

Elżbieta Kotkowska
Ścieżki przekazu wiary w bóstwo Chrystusa w przedrefleksyjnej i doświadczeniowej chrystologii II wieku

Jacenty Mastej
Boska świadomość Jezusa Chrystusa. Propozycja wykładu z chrystologii fundamentalnej