Oficjalne polskie tłumaczenie dokumentu „Synodalność w życiu i misji Kościoła”, autorstwa Międzynarodowej Komisji Teologicznej, jest już dostępne na rynku. Jest to podstawowy dokument Kościoła wyjaśniający czym w istocie jest „synodalność”, niezwykle pomocny w realizacji konsultacji synodalnych, rozpoczętych 17 października we wszystkich diecezjach na świecie, a stanowiących pierwszy etap XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

„W celu dobrego zrozumienia istoty oraz zasad realizacji synodalności przekazujemy do rąk czytelników wydany w 2018 r. dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej ‚Synodalność w życiu i misji Kościoła'” – wyjaśnia bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. Dodaje, że dokument „jest swoistym podręcznikiem synodalności, którego lektura ma pomóc we właściwym, zgodnym z podstawami biblijno-teologicznymi i doświadczeniem historycznym, prowadzeniem dialogu we wspólnocie Kościoła”. Bp Czaja zaznacza, że według dokumentu „synodalność to konstytutywny wymiar Kościoła, który jako Lud Boży, pielgrzymując wspólnie na drodze do świętości, w różnorodności charyzmatów wszystkich swoich członków, wsłuchuje się w głos Ducha Świętego, aktywnie realizując, wypływające z sakramentu chrztu, powołanie do komunii i udziału w misji ewangelizacyjnej”.

Autorem dokumentu „Synodalność w życiu i misji Kościoła” jest Międzynarodowa Komisja Teologiczna – ciało eksperckie złożone z teologów z całego świata, mające służyć papieżowi i Kongregacji Nauki Wiary pomocą w formułowaniu opinii teologicznych na najważniejsze tematy.

http://www.ksiazki.witkm.pl/1312,synodalnosc-w-zyciu-i-misji-kosciola.html