To tytuł nowej pozycji na rynku wydawniczym, wpisującej się w jakże aktualny dla wspólnoty Kościoła temat. Papież Franciszek, przemawiając w Watykanie 17 X 2015 r. podczas uroczystości upamiętniającej pięćdziesiątą rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów, podkreślił, że „droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia”. Realizacja tej drogi dokonuje się w ramach XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, obradującego pod hasłem Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja. Nie jest to jednorazowe wydarzenie, ale rozłożony na cztery lata (2021–2024), i odbywający się na różnych poziomach życia Kościoła, proces synodalny.

Redaktorzy monografii chcąc twórczo wpisać się w ten proces, zaprosili do współpracy autorów z różnych środowisk naukowych w Polsce, aby w całościowy sposób spojrzeć na zagadnienie synodalności. Zaproszeni specjaliści omawiają biblijno-teologiczne podstawy synodalności, pokazując różne sposoby jej realizacji, zarówno w czasach patrystycznych, jak i obecnie, przestrzegają przed pewnymi niebezpieczeństwami. Wytyczają też kierunki działań na przyszłość. Taki sposób postępowania jest odpowiedzią na wezwanie Franciszka kierowane do teologów, aby postępując w duchu kościelnej synodalności, wspólnotowo i kolegialnie uprawiali teologię „w formie synodalnej”, rozwijając „umiejętność słuchania, prowadzenia dialogu i wspólnego rozeznawania i integrowania wielorakości i różnorodności” (Watykan, 24 XI 2022 r.).

Spis treści:

bp Andrzej Czaja, Wprowadzenie
ks. Janusz Kręcidło MS, Biblijne podstawy synodalności
ks. Janusz Bujak, Teologiczne podstawy synodalności 
ks. Józef Grzywaczewski, Tradycja synodalna w pierwszych wiekach
Aleksander R. Bańka, Świeccy w synodalnym procesie rozeznawania
ks. Piotr Tomasik, Katechetyczny wymiar synodalności
ks. Dariusz Kurzydło, Synodalność dojrzała
ks. Matteo Campagnaro, Etap diecezjalny Synodu Biskupów 2023 w archidiecezji warszawskiej: doświadczenie, wnioski, perspektywy
ks. Waldemar Bartocha, Synodalność i liturgia w procesie odnowy życia i misji Kościoła. Studium wzajemnych relacji w świetle dokumentów Magisterium Kościoła i doświadczenia synodalnego archidiecezji łódzkiej
ks. Wiesław Przygoda, Blaski i cienie Drogi Synodalnej Kościoła katolickiego w Niemczech
ks. Przemysław Sawa, Synodalność w Kościele katolickim i innych wspólnotach chrześcijańskich. Możliwości i granice inspiracji dla odnowy Kościoła
Mateusz J. Tutak, ks. Tomasz Wielebski, Ku Kościołowi synodalnemu w Polsce. Komunia – Uczestnictwo – Misja

https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/ksiegarnia/1098-synodalnosc-wyzwaniem-dla-kosciola-w-polsce.html