Po latach nieobecności powróciła apologia. I chociaż w latach posoborowych wrażliwość apologetyczna została wzięta w nawias i wydawało się, że dialog wypełnił całkowicie przestrzeń eklezjalną, to od końca XX wieku, wraz z ekspansją nowolewicowej ideologii (momentem jej narodzin był rok 1968), uderzającej w podstawowe wartości (prawdę, dobro, piękno, moralność) i redefiniującej antropologię (płeć, małżeństwo, rodzinę), jesteśmy świadkami powracania apologii. Nie jest ona kopią dawnej apologetyki, przyjmuje bowiem postać odmienną, którą możemy określić jako „nową apologię”.

Przedkładana praca, nosząca tytuł Renesans apologii, chce uchwycić ten aktualny i niezwykle dynamiczny fenomen, a także poddać go analizie w perspektywie fundamentalnoteologicznej.

Książka do nabycia w Wydawnictwie Płockim

Spis treści