Pragniemy poinformować o projekcie RESILIENCE, stanowiącym interdyscyplinarną strukturę dla studiów nad religiami. RESILIENCE umożliwia dostęp do olbrzymiej ilości danych z różnych dyscyplin naukowych, a dotyczących religii. Poprzednio (do lipca 2021) projekt ów nosił nazwę REIRES.

strona projektu: https://www.resilience-ri.eu/

Informacje szczegółowe będą podane zainteresowanym via newsletter, na który można się zapisać poprzez następujący link:

https://resilience-ri.us4.list-manage.com/subscribe/post?u=0583cb89c3e930687bf22483e&id=4d50efc77b

albo

https://bit.ly/3kdyCPv