Ukazała się kolejna, siedemnasta już pozycja w ramach Biblioteki Teologii Fudamentalnej. Książka Odcienie polskiego katolicyzmu pod redakcją ks. Przemysława Artemiuka stanowi pokłosie zeszłorocznego zjazdu Stowarzyszenia w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

https://www.wydawnictwo.plock.pl/odcienie-polskiego-katolicyzmu

Spis treści
ks. Przemysław Artemiuk
Wstęp
ks. Przemysław Artemiuk
Pytania o przyszłość katolicyzmu
ks. Krzysztof Kaucha
Między umiłowaniem tradycji a poszukiwaniem nowych dróg. Kościół w Polsce oczami teologów
ks. Paweł Borto
Renesans tradycjonalizmu w Polsce. Szansa czy zagrożenie?
ks. Jan Perszon
Hierarchiczny i charyzmatyczny wymiar Kościoła.Potencjalny konflikt czy symbioza?
ks. Marek Tatar
Specyfika duchowości ekumenicznej
Michał Gierycz
„Pomiędzy” czy „poza” państwem wyznaniowym i laickim? „Zdrowa autonomia” państwa i Kościoła oraz jej współczesne wyzwania
ks. Przemysław Artemiuk
Bóg w pustych kościołach. Teodycea Tomáša Halíka
ks. Krystian Kałuża
Gdzie jest Bóg w pandemii? Kilka uwag na marginesie chrześcijańskiego obrazu Boga, teodycei i dialogicznego charakteru modlitwy
Adam Kogut
Historyczna wiarygodność Nowego Testamentu jako przedmiot krytyki w polskojęzycznej przestrzeni internetowej. Nowe wyzwania dla teologów fundamentalnych