Przemysław Artemiuk

Kim jest papież w Kościele? Szkice z teologii prymatu

 

Papiestwo to jedna z najbardziej intrygujących instytucji świata, jest niezmienna, chociaż zmieniają się ludzie, którzy ją podejmują. Temu zagadnieniu poświęcam niniejsze szkice. Stanowią one wybór tematów dotyczących tytułowego zagadnienia, nie zaś systematyczne studium na temat papiestwa. Przedkładana praca składa się z sześciu części. Część pierwszą poświęcam najwcześniejszym źródłom, analizując ich wartość. W części drugiej ukazuję uzasadnienie prymatu w traktatach apologetycznych, pisanych od XV do XX wieku. Część trzecia dotyczy prawosławnego rozumienia papieskiej posługi. W części czwartej analizuję najnowsze dokumenty poświęcone zagadnieniu prymatu. Część piąta to współczesne interpretacje papieskiego urzędu i posługi. Ostatnia część to trzy teksty, nazwane impresjami. Każdy z nich dotyczy wybranego zagadnienia obecnego w ostatnich pontyfikatach (św. Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek).

Autor