Sławomir Zatwardnicki

Od teologii objawienia do teologii natchnienia. Studium inspirowane twórczością Geralda O’Collinsa i Josepha Ratzingera

Wydawnictwo Academicon, Lublin 2022, ss. 812

 

W publikacji zaprezentowano natchnienie biblijne na szerszym tle objawienia Bożego. Pogłębione teologicznie spojrzenie na natchnienie stało się możliwe dzięki wykorzystaniu wzajemnego związku tajemnic wiary między sobą. Doktryna natchnienia została rozwinięta z perspektywy chrystologicznej, soteriologicznej, eklezjologicznej oraz teologii liturgii. Źródłem inspiracji byli dwaj cenieni teologowie: Gerald O’Collins i Joseph Ratzinger. Z książki skorzystają dogmatycy, bibliści oraz teologowie fundamentalni.