Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na
VII Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową
NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ
Temat: Teologia wobec kryzysu Kościoła

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Newmanalia: Odkrywając ortodoksję”. Konferencja odbędzie się 27 maja 2021 w formie zdalnej na platformie Webex. Tematem przewodnim konferencji jest znaczenie refleksji teologicznej w kontekście sytuacji kryzysowych w Kościele.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dla studentów i doktorantów do podzielenia się swoimi przemyśleniami i do wymiany zdań w zaproponowanym obszarze tematycznym. Udział czynny mogą wziąć studenci i doktoranci zgłaszając referat z dziedziny teologii lub innych nauk humanistycznych, który będzie w dowolny sposób powiązany z tematem głównym.

Referat można zgłosić tylko za pomocą formularza rejestracyjnego do 23 kwietnia 2021: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UJdqtbZoL0qmXCbF96J7vu8cgFRKN6pIvGdQRuB6XRpUQVIwTTU2TEZSRzRTTjQyM0tOVjZDN003QS4u

Do udziału biernego rejestracja nie jest wymagana, niemniej jednak uczestnicy bierni, którzy chcieliby otrzymać zaświadczenie o udziale w konferencji, także proszeni są o wysłanie formularza  do 23 maja 2021: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UJdqtbZoL0qmXCbF96J7vu8cgFRKN6pIvGdQRuB6XRpUNDhUWFNRUThSQjJKT0w3N0w2T0NFSjhOOC4u

Ze względu na zdalny tryb konferencji opłata nie będzie pobierana.

W zależności od poziomu referatów planowane jest wydanie monografii wieloautorskiej.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: https://newmanalia.wordpress.com

Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/10bzesVQ7

ks. dr hab. Damian Wąsek