Dostępna jest już monografia pozjazdowa, zawierająca materiały z ubiegłorocznego Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce w redakcji ks. prof ucz. dra hab. Przemysława Artemiuka. Pozycja, wydana przez Płocki Instytut Wydawniczy jako 16. pozycja w ramach Biblioteki Teologii Fundamentalnej, liczy sobie 232 strony.

„Karl Rahner twierdził, że całe życie Jezusa jest teofanią; rozpatrywanie go jako misterium oznacza teologiczne podejście do historycznych dziejów Mistrza z Nazaretu. Zatem sam termin „misteria życia Jezusa” oznacza całe Jego życie, rozumiane jako sacramentum salutis. Ta sakramentalność ma trzy podstawowe cechy, wspólne wszystkim misteriom, które wymienia Katechizm Kościoła katolickiego. Życie Jezusa jest objawieniem Ojca, tajemnicą odkupienia i streszczeniem (recapitulatio) wszystkiego. Kardynał Christoph Schönborn tym trzem cechom przyporządkowuje trzy sposoby naszego udziału w tajemnicach Jezusa: „Jego życie jest dla nas pra-wzorem, Jezus przeżył je dla nas i pozwala nam także przeżywać je w sobie samym, On zaś przeżywa w nas to wszystko, co sam przeżył”. Życie Jezusa ukazuje się jako misterium, kiedy zaczynamy dostrzegać Jego wyjątkowy i niepowtarzalny związek z Bogiem. Przestaje ono być wtedy tylko wydarzeniem historycznym, a staje się tajemnicą-misterium, czyli miejscem objawienia się i zbawczego uobecnienia Boga”. (ze wstępu)

Spis treści
ks. Przemysław Artemiuk
Wstęp
ks. Przemysław Artemiuk
Tajemnice życia Jezusa. Wprowadzenie
ks. Henryk Seweryniak
Dlaczego wracamy do misteriów Jezusa?
ks. Tadeusz Dola
Teologia misteriów życia Jezusa. Wykład systematyczny
ks. Jerzy Szymik
Syn jako rozdarta zasłona. Misteria Jezusa w ujęciu Josepha Ratzingera / Benedykta XVI
ks. Marcin Kowalski
Chrzest – objawienie synostwa Bożego Jezusa i chrześcijanina
ks. Przemysław Artemiuk
Samoświadomość Jezusa. Perspektywa chrystologiczna kard. Christopha Schönborna
Adam Kogut
Misterium zmartwychwstania Jezusa w świetle badań Nicholasa Thomasa Wrighta i Larry’ego Weira Hurtada. Nowe perspektywy badawcze
ks. Andrzej Persidok
Teolog fundamentalny o misteriach życia Jezusa. Propozycja wykładu i ćwiczeń