,,CZY MA JESZCZE SENS SAMO PYTANIE O SENS?”

KU ARGUMENTOWI Z WIELKIEGO SENSU (ŻYCIA I ŚWIATA)

W 25. ROCZNICĘ ENCYKLIKI FIDES ET RATIO JANA PAWŁA II

12 grudnia 2023 r. (wtorek); aula C-1031

 

8.00 Msza święta w Kościele Akademickim KUL

9.00 Otwarcie – s. prof. KUL dr hab. Beata Zarzycka (Prorektor KUL ds. Nauki i Kadr)

Wprowadzenie – ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha (Sekcja Teologii Fundamentalnej KUL)

 

SESJA I (prowadzi ks. dr Filip Krauze, Sekcja Teologii Fundamentalnej KUL)

9.15-9.40 Sens życia w doświadczeniu człowieka – s. prof. KUL dr hab. Beata Zarzycka

9.40-10.05 Co młodzi ludzie myślą o celu i sensie życia? – mgr Agnieszka Wojtyra

10.05-10.30 Co Biblia mówi o sensie życia i świata? – s. dr hab. Joanna Nowińska (UŚ w Katowicach)

10.30-11.00 Przerwa

11.00-11.25 Ks. Marian Rusecki o sensie, sensie życia i świata, sensie chrześcijaństwa i Wielkim Sensie – ks. dr hab. Paweł Borto (Sekcja Teologii Fundamentalnej KUL)

11.25-11.50 Chrystus sensem dziejów według ks. Czesława Stanisława Bartnika – ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL, Rada Doskonałości Naukowej)

11.50-12.30 Dyskusja

 

SESJA II (prowadzi ks. dr hab. Paweł Borto)

14.30-14.55 Religie o sensie życia i świata – ks. dr Andrzej Persidok (Akademia Katolicka w Warszawie)

14.55-15.20 Z powrotem do sensu. O najnowszej odsłonie filozoficznego sporu o to, czy życie ma sens – ks. dr hab. Miłosz Hołda (UPJPII w Krakowie)

15.20-15.45 Co encyklika Fides et ratio mówi o prawdzie, celu i sensie istnienia? Czy (i co) mówi o Wielkim Sensie? – ks. dr Rafał Pokrywiński (UKSW w Warszawie)

15.45-16.15 Przerwa

16.15-16.40 Tropy Wielkiego Sensu w książce Pochodzenie i przeznaczenie Josepha Ratzingera – mgr lic. Rafał Kraśnicki (Szkoła Doktorska KUL)

16.40-17.05 Sensem jest Chrystus. Fundamentalna chrystologia sensu w świetle myśli Josepha Ratzingera – ks. prof. KUL dr hab. Jacenty Mastej (Sekcja Teologii Fundamentalnej KUL)

17.05-17.30 Argument z Wielkiego Sensu: próba sformułowania – ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha

17.30-18.00 Dyskusja

18.00 Podsumowanie – ks. prof. KUL dr hab. Jacenty Mastej

 

Organizator: Sekcja Teologii Fundamentalnej KUL

Patronat naukowy:

Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
Komisja Teologii Oddziału PAN w Lublinie
Wydział VI Nauk Teologicznych LTN