W Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, w Katedrze Teologii Systematycznej, powstaje książka pt. „O Kościele Jezusa Chrystusa – dzisiaj”, dedykowana tragicznie zmarłemu rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie śp. Ks. doktorowi Wojciechowi Wójtowiczowi. Ks. Wójtowicz, oprócz wielu funkcji i zadań, pełnionych w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz poza nią, w swoich naukowych zainteresowaniach i poszukiwaniach zajmował się teologią fundamentalną, w ramach której pochylał się przede wszystkim nad problematyką eklezjologiczną.

Praca, po recenzji nadesłanych tekstów, zostanie opublikowana w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego, znajdującym się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Zapraszam Członków STFwP do współtworzenia książki, uwzględniając zaproponowany temat i przesłanie tekstu na podany poniżej adres do końca maja 2020 roku.

Z wyrazami szacunku

 

Ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz

Kierownik Katedry Teologii Systematycznej US

 

Artykuł, z krótkim biogramem naukowym, proszę wysłać na adres: esienkiewicz@op.pl