Hermeneutyka i apologia. W kręgu myśli teologicznej ks. Henryka Seweryniaka

pod redakcją ks. Przemysława Artemiuka

 

Zakończenie pracy dydaktycznej ks. Henryka Seweryniaka na Wydziale Teologicznym UKSW w roku 2021 stało się impulsem do pojęcia refleksji nad teologią uprawianą przez płockiego profesora. Stąd pomysł przygotowania książki mu dedykowanej. Przedkładana publikacja nie jest typową księgą pamiątkową ofiarowywaną jubilatowi, na nią przyjdzie jeszcze czas. W pracy tej chodzi raczej o ukazanie bogactwa i różnorodności myśli teologicznej ks. Henryka Seweryniaka. Dlatego pierwszych sześć tekstów dotyczy wprost teologii uprawianej przez płockiego profesora (metodologia teologii fundamentalnej, wiarygodność chrześcijaństwa, chrystologia i eklezjologia fundamentalna, apologia i teologia literatury), ostatnie trzy z kolei, odwołują się do tematów mu bliskich (literatura, mariawici i apologia średniowieczna), nie wykazując bezpośredniego związku z jego twórczością.

Oddając w ręce Czytelnika pracę „Hermeneutyka i apologia. W kręgu myśli teologicznej ks. Henryka Seweryniaka”, ufamy, że stanie się ona wprowadzeniem do głębokiej i wielowątkowej teologii płockiego profesora oraz cennym przyczynkiem do refleksji nad polską teologią fundamentalną.

Książka ukazała się w współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Będzie można ją otrzymać podczas najbliższego, wrześniowego zjazdu w Warszawie.