XVII Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce

Kalwaria Zebrzydowska, 15-17 września 2021 r.

 

Podczas corocznych zjazdów Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych staramy się integrować i rozwijać nasze środowisko. Im szersze forum tych spotkań, tym cel ten może być pełniej realizowany. By poszerzyć grono potencjalnych uczestników o „nowe twarze” i zachęcić do przyjazdu kolejne pokolenia teologów, proponujemy zorganizowanie konkursu dla młodych naukowców. Inicjatywie tej przyświecają dwa cele szczegółowe:

Po pierwsze, dzięki krótkim prezentacjom, magistranci i doktoranci będą mieli okazję zaprezentować wyniki badań i skonfrontować swoje projekty z gronem ekspertów. Z jednej strony, będzie to dla nich szansa na autopromocję, a z drugiej, możliwość skorzystania z doświadczeń słuchaczy, a co za tym idzie, zyskania wskazówek oraz inspiracji dla dalszych poszukiwań.

Po drugie, podczasr ozmów zakulisowych uczestnicy konkursu będą mieli sposobność do nawiązania bezpośrednich relacji z autorami podręczników i monografii, z których na co dzień korzystają, z uznanymi w środowisku autorytetami, ale i z rówieśnikami z innych ośrodków akademickich. Takie spotkanie może rozpalić na nowo zapał i przyczynić się do pogłębienia motywacji do osobistej pracy naukowej.

Metodyka: Każdy z „młodych naukowców” będzie miał za zadanie zaprezentowanie własnego projektu badawczego. Przedstawienie powinno być zilustrowane prezentacją multimedialną i trwać maksymalnie 15 minut. Każdy z słuchaczy będzie głosował na trzy najciekawsze projekty spoza własnego ośrodka badawczego, a zestawienie wyników wyłoni trzech laureatów.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają zaświadczenie o wystąpieniu na ogólnopolskim sympozjum naukowym, a laureaci nagrody finansowe.

Zgłoszenia powinny zawierać:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Poziom studiów (magisterskie/licencjackie/doktoranckie)
  4. Pełna nazwa reprezentowanej uczelni
  5. Tytuł wystąpienia
  6. Abstrakt na max. 1000 znaków ze spacjami (cel, problem, główne myśli…)
  7. Bibliografia (5 pozycji)

Konkurs będzie miał miejsce 16 września.

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 15 sierpnia 2021 roku na adres: damian.wasek@upjp2.edu.pl

Przewidujemy maksymalnie 9 wystąpień. Organizatorzy, na podstawie przesłanych zgłoszeń, dokonają kwalifikacji do konkursu, o czym poinformują uczestników do 9 sierpnia.

Opłata konferencyjna: 200 PLN (w tym noclegi, pełne wyżywienie, atrakcje według programu).