Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza do udziału w konferencji naukowej  „Kapłaństwo służebne: formacja do święceń – formacja po święceniach”. Konferencja jest organizowana pod patronatem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego.

Jest to druga z cyklu corocznych konferencji (pod wspólnym tytułem Evangelii gaudium) poświęconych refleksji nad aktualnym nauczaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Konferencja odbędzie się 25 listopada 2021 roku. Propozycje referatów można składać do 15 września.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://wsd.lodz.pl/konferencja2021listopad/

Wypowiedź inicjatorów cyklu Konferencji, Arcybiskupa Grzegorza Rysia i ks. prof. Jana Słomki:

https://youtu.be/8VySdl43mxQ

Z wyrazami szacunku

ks. dr Sławomir Sosnowski
Rektor Wyższego  Seminarium Duchowego w Łodzi