Drodzy Członkowie STFwP

Niebezpiecznie szybko zbliża się termin kolejnego zjazdu naszego Stwowarzyszenia. Doskonale wiemy, że w ostatnim okresie nic nie jest proste. W wielu sprawach codziennego życia część ludzi, którzy nas otaczają, dała się ponieść strachowi, inni – brawurze. Niemniej jednak, przypominając sobie starą scholastyczną maksymę in medio virtus, warto zdecydować się na przyjazd do Gniezna. Nasz zjazd zostanie przeprowadzony z zachowaniem reżimu sanitarnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Ważniejsze jest jednak, byśmy uświadomili sobie, czym jest to spotkanie dla wszystkich członków Stowarzyszenia i dla wszystkich zajmujących się teologią fundamentalną i apologią. W końcu grecka nazwa Kościoła to Ekklesia – „zwołanie”. Potrzebujemy takich spotkań, by „złapać wiatr w żagle”, by nie poddać się marazmowi życia w epoce zarazy. Program spotkania i liczne przygotowane atrakcje powinny wynagrodzić poniesione trudy.

Zapisy przyjmuje ks. Paweł Kiejkowski (pkiejkowski@wp.pl) do dnia 30 sierpnia br. Każdy ze zgłaszających się otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Koszt udziału w Zjeździe wynosi 350 zł. Opłatę uiszczamy na miejscu. W razie wątpliwości ks. Paweł odpowie na wszelkie pytania: tel. 602 327 033.

Z nadzieją na spotkanie w Gnieźnie
ks. Przemysław Artemiuk
Monika Białkowska
ks. Paweł Kiejkowski

 

MISTERIA ŻYCIA JEZUSA
HISTORIA I TEOLOGIA

9-10-11 września 2020 roku

Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie
Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno

 

ŚRODA, 9 września

16.30 Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce
17.30 – 18.30 Kolacja
18.50 Zwiedzanie gnieźnieńskiej katedry
20.00 Wieczór lokalnych degustacji

 

CZWARTEK, 10 września

7.30 Śniadanie
8.15 Powitania: dr Monika Białkowska, „Przewodnik Katolicki”
ks. dr hab. Paweł Kiejkowski, prof. UAM w Poznaniu
ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, prof. UKSW w Warszawie, przewodniczący STF

SESJA I
Przewodniczy ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL, wiceprzewodniczący STF

8.30 – 9.05 Dlaczego wracamy do misteriów Jezusa?
– ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, UKSW w Warszawie
9.05 – 9.40 Teologia misteriów życia Jezusa. Wykład systematyczny
– ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, Uniwersytet Opolski
9.40 – 10.15 Dyskusja
10.15 – 10.30 Przerwa

SESJA II
Przewodniczy ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, UPJP II w Krakowie, członek Zarządu STF

10.30 – 11.05 Syn jako rozdarta zasłona. Misteria Jezusa w ujęciu J. Ratzingera/Benedykta XVI
– ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, UŚ w Katowicach
11.05 – 11.40 Kryteria autentyczności słów i czynów a misteryjna interpretacja życia Jezusa.
Perspektywa luterańska
– dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT w Warszawie
11.40 – 12.15 Dyskusja

12.30 Wyjazd na obiad
13.00 Obiad w Karczmie na Lednicy
13.45 Zwiedzanie Ostrowa Lednickiego
– prof. Andrzej Wyrwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
15.15 Eucharystia w miejscu Chrztu Polski
– przewodniczenie i homilia abp Henryk Muszyński
16.15 Wyjazd z wyspy do seminarium

17.00 Konkurs dla doktorantów (część I): prezentacja 4 prac konkursowych i dyskusja
– prowadzenie ks. dr hab. Damian Wąsek, prof. UPJP II w Krakowie
18.15 Kawa
18.30 Konkurs dla doktorantów (część II): prezentacja 4 prac konkursowych i dyskusja
– prowadzenie ks. dr hab. Damian Wąsek, prof. UPJP II w Krakowie
19.45 Kolacja

SESJA III
Przewodniczy ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL, członek Zarządu STF

20.15 Sprawozdanie finansowe – ks. dr Jacek Kędzierski – skarbnik STF
Prezentacja książki sympozjalnej – ks. dr hab. Przemysław Artemiuk
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród – ks. dr hab. Damian Wąsek
Nocne „fundamentalistów” rozmowy – prowadzenie ks. dr hab. Jacenty Mastej
(przedstawienie nowych członków STF, osiągnięcia naukowe poszczególnych ośrodków)

 

PIĄTEK, 11 września

7.30 Eucharystia w katedrze gnieźnieńskiej
– przewodniczenie i homilia abp Wojciech Polak, prymas Polski
8.30 Śniadanie

SESJA IV
Przewodniczy ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO, członek Zarządu STF

9.15 – 9.50 Refleksja nad wymiarem historycznym misteriów Jezusa na przykładzie tajemnicy
Bożego Narodzenia
– ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, UKSW w Warszawie
9.50 – 10.25 Misteria ludzkiego życia Jezusa. Uwagi o kenozie i wywyższeniu
– ks. dr Grzegorz Strzelczyk
10.25 – 11.00 Dyskusja
11.00 – 11.15 Przerwa

SESJA V
Przewodniczy ks. dr hab. Paweł Kiejkowski, prof. UAM w Poznaniu

11.15 – 11.50 Chrzest – objawienie synostwa Bożego Jezusa i chrześcijanina
– ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
11.50 – 12.25 Teolog fundamentalny o misteriach życia Jezusa. Propozycja wykładu i ćwiczeń
– ks. dr Andrzej Persidok, PWTW, sekretarz STF
12.25 – 13.00 Dyskusja podsumowująca zjazd
Podziękowania, ogłoszenia, zakończenie zjazdu
13.15 Obiad
14.30 Możliwość zwiedzenia Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie