Wiara – wiarygodność

W dn. 18-20 IX br. w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej ,,Emaus” w Turnie koło Białobrzegów Radomskich odbył się IX Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Gospodarzem zjazdu był ks. dr Daniel Swend, profesor teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Ponad 40 polskich teologów fundamentalnych obradowało nad tematem ,,Wiara i/a wiarygodność”, nawiązującym do idei Roku Wiary. Program zjazdu opracował  ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia, wraz ze swymi Współpracownikami z UPJPII w Krakowie. Szczegółowe sprawozdanie na temat wystąpień prelegentów i dyskusji zostanie złożone w późniejszym czasie.

Zjazd zaszczycił swoją obecnością Biskup Radomski Henryk Tomasik, który odprawił na jego otwarcie Mszę Świętą, a także wygłosił homilię i słowo wstępne. Drugiego dnia w obradach wziął udział inny przedstawiciel Episkopatu Polski, członek Stowarzyszenia – bp Tadeusz Pikus.

Podczas Zjazdu modlono się za dwóch zmarłych w tym roku akademickim wybitnych profesorów teologii fundamentalnej – kardynała prof. dr. hab. Stanisława Nagyego (1921-2013), przewodniczącego Sekcji Profesorów Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki w latach 1983–1991, a także  ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego (1942-2012), przewodniczącego Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce w latach 2005-2012.

Dokonano wyboru nowego przewodniczącego Stowarzyszenia, którym został ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW Warszawa, WSD Płock) oraz uzupełniano Zarząd o dwóch nowych członków.

Postanowiono, że X Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce odbędzie się w połowie września 2014 roku w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. Zostanie on poświęcony wiarygodności chrześcijańskiego orędzia zbawienia dzisiaj.