Pierwszy zjazd zarejestrowanego Stowarzyszenia odbył się w dniach 20-21 września 2005 roku w Kielcach i obradował na temat ,,Jana Pawła II inspiracje chrystologicznofundamentalne”