Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XIX Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie. Pragniemy, aby oprócz uczty intelektualnej – a tę zapewnią znakomici Prelegenci – był on sposobnością spotkania się w tym wyjątkowym miejscu, a także zadzierzgnięcia nowych więzów, pogłębienia starych i podzielenia się doświadczeniami.

Od tego roku zaproszenia wysyłamy tylko w formie elektronicznej. Zapisy przyjmuje współorganizator Zjazdu ks. Łukasz Pierowicz, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej do dnia 30 VIII 2023 r. drogą elektroniczną: lpierowicz@wp.pl.

Każdy z zapisanych uczestników otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Koszt: 500,00 zł (posiłki + noclegi + zwiedzanie Zamku w Gniewie). Opłatę będzie można uiścić na miejscu.

Dla wszystkich uczestników zjazdu zostały przygotowane pokoje jednoosobowe, w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie, ul. Plac Mariacki 7 oraz w szkole katolickiej Collegium Marianum. Pokoje będą przydzielane według kolejności zgłoszeń.

Przyjazd w dniu 20 IX 2023 (środa) od godz. 16.00 do godz. 22.00. Parking na placu przed seminarium oraz od strony ogrodu seminaryjnego i przed szkołą Collegium Marianum. Recepcja znajdować się będzie przy wejściu głównym do WSD w Pelplinie (plac Mariacki 7). Zaznaczamy jednak, że kolacja będzie w tym dniu wydawana tylko w godz. 18.00-19.00. Bezpośrednio po niej o godz. 19.15 jest przewidziane wspólne zwiedzanie bazyliki katedralnej oraz muzeum diecezjalnego z możliwością obejrzenia jedynego w Polsce egzemplarza Biblii Gutenberga.

Szczegółowe informacje zostaną Państwu przesłane na początku września br.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: ks. Łukasz Pierowicz – tel. kom. 505 447 337

Księży / Ojców prosimy o przybycie z własnymi stułami koloru białego i albami.

Serdecznie prosimy o dostarczenie do Pelplina książek, opublikowanych w minionym roku akademickim. Jak zwykle umożliwimy ich sprzedaż.

Zapewniamy możliwość uiszczenia składek członkowskich.

Będziemy wdzięczni za poinformowanie o naszym Zjeździe osób parających się teologią fundamentalna lub apologią, do których nasz program być może nie dotarł – także ich serdecznie zapraszamy.

Uczestnicy, którzy nie należą do Stowarzyszenia, będą mogli zgłosić do niego akces w trakcie Zjazdu.

 

W imieniu Organizatorów –

Ks. Przemysław Artemiuk

Ks. Łukasz Pierowicz

Dk. Zbigniew Machnikowski

 

 

XIX Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce

 WŁADZA W KOŚCIELE

20-22 września 2023 roku

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej
Pelplin, ul. Plac Mariacki 7

 

ŚRODA, 20 września

 

17.00                  zebranie Zarządu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce

18.00-19.00    kolacja

19.15                  zwiedzanie bazyliki katedralnej oraz muzeum diecezjalnego

 

CZWARTEK, 21 września

 

7.00                 Eucharystia w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; liturgii przewodniczy i homilię wygłosi bp dr Ryszard Kasyna, Biskup Pelpliński

8.00                 śniadanie

9.00                powitanie – ks. dr Tomasz Huzarek, rektor WSD w Pelplinie

9.05                słowo pozdrowienia – ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk, UKSW w Warszawie, przewodniczący STF

 

SESJA I

Władza wczoraj i dziś

Przewodniczy ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha, KUL, wiceprzewodniczący STF

 

9.10-9.45        Struktura instytucjonalno-duchowa Kościoła i jej przemiany na przestrzeni wieków – o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, UPJPII w Krakowie

9.45-10.20      Koniec Kościoła, jaki znamy? – dr Sebastian Duda, „Więź”

10.20-10.45    dyskusja

10.45-11.10      przerwa

 

SESJA II

Wokół idei reformy Kościoła

Przewodniczy ks. prof. ucz. dr hab. Damian Wąsek, UPJPII, członek Zarządu STF

 

11.10-11.45    Ecclesia semper reformanda – dzieje i sens formuły – ks. prof. ucz. dr hab. Sławomir Pawłowski, KUL

11.45-12.20    Vaticanum II i posoborowe próby reform struktur eklezjalnych – ks. prof. ucz. dr hab. Sławomir Zieliński, UŚ Katowice

12.20-12.35    dyskusja

 

PROGRAM POPOŁUDNIOWY

 

12.45               obiad

13.45               zwiedzenie zamku w Gniewie

16.30               kawa

19.00               kolacja

 

SESJA III

Przewodniczy ks. prof. ucz. dr hab. Jacenty Mastej, KUL, członek Zarządu STF

 

19.45               sprawozdanie finansowe – ks. dr Jacek Kędzierski – skarbnik STF

prezentacja książki sympozjalnej – dr hab. Sławomir Zatwardnicki

komunikaty – prezentacja opublikowanych prac naukowych, zrealizowanych projektów badawczych oraz planowanych konferencji naukowych

nocne „fundamentalistów” rozmowy

 

 

 

PIĄTEK, 22 września

 

7.00                 Eucharystia w Kościele Seminaryjnym; przewodniczy i homilię wygłosi bp dr Arkadiusz Okroj, Biskup Pomocniczy

8.00                 śniadanie

 

SESJA IV

Wokół idei synodalności

Przewodniczy ks. dr Jacek Kędzierski, WSD Włocławek, skarbnik STF

 

9.00-9.35        Po co Kościołowi synod o synodalności? – ks. prof. ucz. dr hab. Paweł Rabczyński, UWM Olsztyn

9.35-10.10      Władza w Kościele według niemieckiej drogi synodalnej – ks. prof. ucz. dr hab. Jacek Kempa, UŚ Katowice

10.10-10.35    dyskusja

10.35-10.50    przerwa

 

SESJA V

Wokół „nowych” urzędów w Kościele

Przewodniczy prof. ucz. dr hab. Elżbieta Kotkowska, UAM Poznań

 

10.50-11.25    Kościół w krajach misyjnych jako wyzwanie dla reformy struktur eklezjalnych – ks. prof. ucz. dr hab. Andrzej Pietrzak, KUL

11.25-12.00    Rola kobiet w kościelnych strukturach decyzyjnych: problemy i perspektywy – s. dr Tereza Huspeková, WSD Towarzystwa Salezjańskiego

12.00-12.45    dyskusja podsumowująca zjazd; moderuje ks. prof. ucz. dr hab. Krystian Kałuża, UO

12.45               podziękowania, ogłoszenia, zakończenie zjazdu

13.00               obiad