Wydział Teologiczny UKSW, Komisja Duszpasterstwa KEP oraz Zespół ds. Nowej Ewangelizacji KEP zapraszają na sympozjum naukowe: „Dziś i jutro realizacji w Polsce przesłania II Soboru Watykańskiego”. Będzie ono miało miejsce 21 października 2023 w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, Aula Schumana.

Sympozjum jest poświęcone percepcji i realizacji w Polsce nauczania zawartego w Konstytucjach Vaticanum II. Zostaną przedstawione główne założenia powyższych dokumentów oraz ich dotychczasowa realizacja. Ma to być punkt wyjścia do prowadzonych w grupach tematycznych dyskusji, której owoce mają się znaleźć w strategii Kościoła w Polsce i Programie Duszpasterskim.

 

Program

9.30 Modlitwa

9.50 ks. prof. dr hab. R. Czekalski, Rektor UKSW: rozpoczęcie sympozjum
bp A. Ważny (Zespół ds. Nowej Ewangelizacjji KEP): słowo wprowadzające

10.10 – 10.35 ks. prof. ucz. dr hab. J. Łupiński (UKSW): W jaki celu zwołano Sobór Watykański II? Przesłanie i recepcja konstytucji soborowych

10.35-11.00 ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (UMK): Organiczna wspólnotowość jako przesłanie Kościoła dla świata

11.00-11.25 ks. prof. ucz. dr hab. Jarosław Babiński (UKSW): Nowe, czyli stare rozumienie Kościoła

11.25-11.50 o. prof. ucz. dr hab. W. Linke (UKSW): Jedno ze źródeł Objawienia czy objawienie Bożej condiscendentio? Pismo Święte w Dei verbum

11.50-12.15 ks. prof. dr hab. R. Woźniak (UPJPII): Tradycja jako Objawienie czy Objawienie jako Tradycja? Dei verbum po 60 latach

12.15-12.45 kawa

12.45-13.15 ks. dr W. Bartocha (UKSW): Założenia soborowej reformy liturgicznej w świetle Konstytucji o liturgii świętej

13.15-13.35 ks. prof. dr hab. S. Araszczuk (PAT): Recepcja Konstytucji o liturgii świętej w Kościele w Polsce

13.35-14.00 ks. prof. dr hab. J. Przybyłowski (UKSW): Interfejs Kościoła i świata w perspektywie prawdy o osobie ludzkiej. Analiza teologiczno-socjologiczna w świetle Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes

14.00-14.25 ks. prof. dr hab. D. Lipiec (KULJPII): Recepcja Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym w Kościele w Polsce

14.30-15.30 obiad

15.30-16.30 dyskusja w grupach tematycznych (do wyboru)

Kościół i Jego misja – bp Artur Ważny
Liturgia a ewangelizacja – bp Szymon Stułkowski
Tożsamość Kościoła w świecie współczesnym – bp Marian Florczyk

16.30-18.00 Relacje z grup tematycznych i wytyczanie kierunków działań dla posługi Kościoła w Polsce

 

Zapisy do 15 X 2023 r.

Koszt uczestnictwa: 100 zł. (obejmuje koszty organizacyjne, obiad, przerwy kawowe) – płatne do 15 X br.

https://nowaewangelizacja.com.pl/aktualnosci/sympozjum-dzis-i-jutro-realizacji-w-polsce-przeslania-ii-soboru-watykanskiego/