OBLICZA KOŚCIOŁA W POLSCE

1050 ROCZNICA CHRZTU

KUL Aula C-1031, 5 kwietnia 2016 roku

 

8.00 – Msza świętaprzewodniczy abp prof. dr hab. Stanisław Budzik (Kościół Akademicki KUL)

9.00 – Otwarcie ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (Dziekan Wydziału Teologii KUL),

  1. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL

 

9.15 – Kulturowe oblicze Kościoła w Polsce prof. dr hab. Tadeusz Boruta (UR Rzeszów)

10.00 – Święte oblicze Kościoła w Polsce o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap

10.45 – Przerwa

11.15 – Charytatywne oblicze Kościoła w Polsce s. Małgorzata Chmielewska WChŻ

12.00 – Niezłomne oblicze Kościoła polskiego w czasach PRL prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW Warszawa), Senator RP

12.45 – Dyskusja

13.15 – Obiad

14.30 – Panel ,,Blaski i cienie Kościoła w Polsce” s. Nazarena Scopelitti SCSF (Włochy, Polska), prof. dr hab. Viara Maldijeva (Bułgaria, Polska, UMK Toruń), ks. dr Manfred Deselaers (Niemcy, Polska, Centrum Dialogu i Modlitwy Oświęcim), dr hab. Max Stebler (Szwajcaria, Polska, KUL), prowadzi ks. dr Paweł Borto (KUL)

 

16.00 – Tożsamość Kościoła w Polsce i zadania płynące z Chrztu ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL (KUL)

16.45 – Dyskusja i podsumowanie

 

 

Organizator: Instytut Teologii Fundamentalnej KUL

Współorganizatorzy: Komitet Teologii PAN Oddział w Lublinie, Wydział Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Patronat: Komitet Nauk Teologicznych PAN, Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce