Szanowni Członkowie Stowarzyszenia

Zapraszam do publikowania artykułów w czasopiśmie Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego „Cywilizacja i Polityka”. Artykuły przyjmowane są do końca stycznia 2024 r.

„Cywilizacja i Polityka” jest rocznikiem redagowanym i wydawanym od 2003 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego (pierwotnie w tamtejszym Zakładzie Nauki o Cywilizacji) we współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek. Funkcję redaktora naczelnego pełnili dotychczas: prof. dr hab. Andrzej Chodubski (2003-2017), dr hab. Tadeusz Dmochowski (2017-2022) i prof. dr hab. Maciej Szczurowski (2022-2023). Od 2023 r. rocznikiem kieruje niżej podpisany.

Celem czasopisma jest prezentowanie najnowszych ustaleń badawczych z metodologii i metodyki wiedzy o cywilizacji i polityce. Wyzwaniem poznawczym jest wskazywanie na znaczenie teorii w rozpoznawaniu rzeczywistości społeczno-politycznej oraz na ujawniające się zależności między objaśnianiem refleksyjnym rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej a specjalistycznymi badaniami faktograficznymi.

Więcej informacji o czasopiśmie i wymaganiach na stronie internetowej:

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja

Artykuły proszę przesyłać na adres: cywilizacjaipolityka@ug.edu.pl

Będę wdzięczny za przekazanie informacji o „CiP” innym osobom, które chciałyby opublikować artykuł.

ks. Adam Romejko