Chalcedońska formuła „bez zmieszania i bez rozdzielania”

W świetle dokumentów Międzynarodowej Komisji Teologicznej

Sławomir Zatwardnicki

 

Wydanie:  pierwsze

Rok wydania:  2017

Oprawa:  miękka

Liczba stron:  312

Wymiary:  165×235 mm

ISBN:  978-83-63642-62-4

 

Przywołana w tytule formuła chalcedońska jest rozpatrywana przez Autora w kontekście teologiczno- historycznym w pierwszym rozdziale, następnie zostaje osadzona kolejno w chrystologii, eklezjologii, antropologii, eschatologii i metodologii teologicznej.

Chalcedon, zwłaszcza rozpatrywany z perspektywy III Soboru w Konstantynopolu, ukazuje miejsce człowieczeństwa Chrystusa, jakie zajęło ono w dziele zbawczym. Jest to zagadnienie wciąż aktualne, mimo że antropocentryczne ukierunkowanie nie jest nowe w teologii. Chalcedon stał się drogowskazem kierującym nie tylko do tajemnicy Boga stającego się człowiekiem, ale również ku człowiekowi stającemu się Bogiem.  (Z Zakończenia)